Przenieś na górę strony

Nasze projektyMilgeomed

O projekcie

Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne

Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności oraz kalectwa osób poszkodowanych w starciach zbrojnych przez opracowanie metody szybkiej oceny funkcji życiowych poszkodowanych z zastosowaniem BSP (bezzałogowych statków powietrznych, potocznie dronów) wyposażonych w kamery, sensory, kapnometr oraz radar szumowy. W ramach projektu przewiduje się również opracowanie bezzałogowej platformy wsparcia ewakuacji poszkodowanych na polu walki.

Produktem systemu jest Inteligentna Mapa Życia, która jest zasilana danymi z kamer i sensorów w czasie rzeczywistym. Istotnymi produktami są funkcjonalności mapowe, takie jak: mapy tras BSP, mapy bezpiecznego dotarcia do poszkodowanych, mapy przejezdności, mapy dróg ewakuacji. Dodatkowo system dostarcza szeroko rozumianą informację rozpoznawczą oraz monitoruje skażenia chemiczne i promieniotwórcze przez odpowiednie sensory umieszczone na BSP. Dane z Inteligentnej Mapy Życia stanowią wsparcie dla zespołów medycznych i są przesyłane w czasie rzeczywistym do ratowników realizujących pomoc w terenie.

Przeczytaj o technologiach użytych w projekcie Milgeomed:

JavaScript  |  PHP  |  Symfony  |  React

Usługi

 • Aplikacja na zamówienie
 • Projektowanie UX/UI
 • Prototypowanie
 • Testowanie oprogramowania
 • Zwinne zarządzanie projektem
01

Projekt w liczbach

Projekt Milgeomed to projekt badawczo-rozwojowy. Oznacza to, że w toku prac nie tylko produkowaliśmy oprogramowanie spełniające wymagania projektowe, ale również prowadziliśmy szeroko zakrojone badania i testy. Dużo czasu poświęciliśmy na opracowanie architektury całego rozwiązania, zaprojektowanie algorytmów oraz dokładne przetestowanie różnych technologii. Na wczesnym etapie projektu wypracowaliśmy kilka próbek, tzw. PoC (proof of concept), które pozwoliły potwierdzić właściwy dobór technologii i sprawdzić jak nasze koncepcje sprawdzają się w praktyce.

W projekcie współpracowaliśmy z Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Wojskowym Instytutem Medycznym. Wyniki naszych prac testowaliśmy bezpośrednio na urządzeniach i pojazdach BSP wytworzonych przez naszych partnerów. Dzięki tej współpracy możliwe było połączenie naszego doświadczenia w produkcji oprogramowania, szerokiej wiedzy kadry naukowej WAT oraz umiejętności technicznych inżynierów ITWL w celu wspólnego wypracowania zintegrowanego systemu.

ponad 2 lata

prac projektowo-deweloperskich

5 dronów

zbudowanych specjalnie na potrzeby projektu

2 razy w roku

ćwiczymy użycie systemu na poligonach wojskowych

cały czas

rozwijamy system we współpracy z WAT, ITWL i WIM

02

Opis problemu

Problem, z jakim mierzyliśmy się w tym projekcie był bardzo poważny i dotyczył bezpieczeństwa ekip ratowniczych działających na polu walki. Dotychczasowy sposób działania, bez wsparcia systemu, wymagał wysyłania ratowników bezpośrednio na pole walki, co stwarzało ogromne ryzyko dla ich życia i zdrowia. Z kolei wstrzymywanie zespołu ratowniczego do czasu zakończenia działań zbrojnych powodowało znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc i stanowiło zagrożenie dla zdrowia poszkodowanych.

Dodatkową trudnością w przypadku akcji ratowniczej jest również właściwa lokalizacja poszkodowanych. Istnieje co prawda szereg militarnych systemów lokalizowania jednostek lub całych batalionów, jednak systemy te nie dają możliwości podglądu aktualnego stanu poszczególnych osób. Zdobycie wiarygodnej informacji o tym, kto i w jakim stopniu został poszkodowany, wymagało szerokiej współpracy, koordynacji i doskonałej komunikacji. Nie zawsze da się spełnić te warunki na polu walki.

W związku z tym, wraz z naszymi partnerami z WAT i ITWL, opracowaliśmy koncepcję projektu i zgłosiliśmy ją do konkursu organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasza wizja została doceniona przez komisję konkursową NCBR, wygraliśmy konkurs i mając zaplecze techniczne oraz naukowe mogliśmy zmierzyć się z postawionymi wyzwaniami.

03

Cele i wyzwania

W projekcie Milgeomed musieliśmy więc zmierzyć się z problemem wyeliminowania ryzyk związanych z bezpieczeństwem ratowników medycznych oraz skróceniem czasu pomocy dla poszkodowanych na polu walki. Naszym celem nadrzędnym stało się opracowanie takiego systemu, aby wraz ze zbudowanymi na potrzeby projektu urządzeniami móc zautomatyzować proces udzielania pomocy poszkodowanym. Należało też zastanowić się, jak możliwie szybko zdobyć informacje o dokładnej lokalizacji rannych oraz zdalnie ocenić ich stan zdrowia. Wszystkie te założenia wydawały się trudne do realizacji i stanowiły niemałe wyzwanie.

Ponadto, musieliśmy przewidzieć, że na polu walki w wyniku działań zbrojnych mogą pojawić się różne przeszkody i zagrożenia. Mogą to być nie tylko zagrożenia związane z obecnością obcych wojsk, ale również skażenia chemiczne lub promieniotwórcze. Wiedzieliśmy, że musimy wykrywać tego typu problemy i umożliwić ratownikom omijanie niebezpiecznych miejsc.

Wreszcie, ogromnym wyzwaniem była integracja wielu różnych urządzeń i statków powietrznych w jednym spójnym systemie informatycznym. Wiedzieliśmy przy tym, że aplikacja musi spełniać wymagane w wojskowości standardy oraz odpowiednio komunikować się z dronami, które planowaliśmy wykorzystać do skanowania i fotografowania terenu objętego operacją.

05

Rozwiązanie

Opracowana wspólnie z partnerami koncepcja rozwiązania zakładała wykorzystanie dronów (BSP), które mogłyby „wyręczyć” ratowników medycznych w lokalizowaniu poszkodowanych i ocenie ich stanu zdrowia. Ponadto, niektóre z nich wyposażyliśmy w urządzenia, mające na celu monitorowanie zagrożeń na polu walki. Zaplanowaliśmy zbudowanie do celów projektu 5 statków powietrznych, które umożliwiłyby kolejno:

 • zapewnienie komunikacji i łączności na obszarze operacji,
 • możliwość obserwacji terenu za pomocą kamer,
 • zbudowanie mapy sytuacyjnej w formie fotoszkicu – na podstawie aktualnych zdjęć z powietrza,
 • ocenę parametrów życiowych poszkodowanych, w tym wypływu krwi, ruchu gałek ocznych oraz danych dotyczących oddechu i bicia serca,
 • możliwość komunikacji wizualnej i głosowej z poszkodowanymi,
 • skanowanie terenu w celu znalezienia obszarów skażonych i oznaczenia ich na mapie,
 • wykrycie zagrożeń i przeszkód do ominięcia przez kolejne drony lub zespoły ratowników.

Bezzałogowe statki powietrzne nie umożliwiłyby jednak ewakuacji poszkodowanych z pola walki. Do tego celu potrzebny był pojazd drogowy, dzięki któremu najbardziej ranni zostaliby przetransportowani do polowego punktu opatrunkowego w bezpiecznej strefie. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę z niebezpieczeństw na polu walki, stąd koncepcja zakładała zbudowanie pojazdu automatycznego, sterowanego zdalnie.

Tworzymy produkty cyfrowe na zamówienie.
Projektujemy, budujemy i skalujemy rozwiązania dla Ciebie.

Python

PHP

React.js

Swift

Java Script

06

Aplikacja

Milgeomed jest aplikacją webową, umieszczoną w specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym środowisku. Architektura rozwiązania zorganizowana jest w formie mikroserwisów, komunikujących się ze sobą nawzajem i zwracających do frontendu dane zasilające odpowiednie moduły systemu. Za zarządzanie BSP odpowiada tzw. autopilot Pixhawk, z którym system jest zintegrowany. Korzystamy także z rozwiązań do tworzenia warstw mapowych, takich jak Pix4d czy OpenLayers.

Głównym modułem systemu jest Inteligentna Mapa Życia, gromadząca i wyświetlająca dane zbierane z urządzeń i BSP. To właśnie ona stanowi najważniejsze źródło informacji dla operatorów systemu, pilotów BSP i ratowników medycznych. Aplikacja uruchamiana jest w kontenerze Mobilnego Centrum Zarządzania i Analiz (MCZA), który przywieziony na miejsce operacji dostarcza odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie wytworzone przez nas. Użytkownicy mogą korzystać z IMŻ w dwóch formach – na jednym z dwóch stanowisk operatorskich z komputerami stacjonarnymi lub na ekranie taktycznym na ścianie kontenera. Z funkcjonalnego punktu widzenia aplikacja umożliwia:

 • tworzenie operacji wojskowych i zarządzanie nimi,
 • budowę stref, wyznaczających obszar operacji i strefę bezpieczeństwa dla BSP,
 • pobieranie i wyświetlanie parametrów życiowych poszkodowanych na polu walki wraz z ich lokalizacją na mapie,
 • wyświetlanie tras bezpiecznego dotarcia do poszkodowanych oraz bezpiecznej ewakuacji,
 • gromadzenie informacji o przeszkodach, zagrożeniach i skażeniach oraz wyświetlanie ich na mapie,
 • zarządzanie użytkownikami i rolami systemowymi.
07

Podsumowanie

Milgeomed to zaawansowany system służący do lokalizacji, oceny stanu i pomocy medycznej dla poszkodowanych na polu walki. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie śmiertelności i kalectwa ofiar konfliktów zbrojnych poprzez wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli dronów, wyposażonych w specjalistyczne kamery, sensory, kapnometry i radary szumowe.

Jednym z kluczowych produktów systemu jest Inteligentna Mapa Życia, zasilana danymi z kamer i sensorów w czasie rzeczywistym. Mapa dostarcza niezbędne funkcjonalności, takie jak trasowanie drogi BSP, wskazanie bezpiecznej ścieżki dojścia do poszkodowanych, mapowanie przejezdności czy ewakuacji. Dodatkowo, system monitoruje skażenia chemiczne i promieniotwórcze, co zwiększa bezpieczeństwo ratowników na miejscu.

Projekt Milgeomed jest wynikiem współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, co umożliwiło połączenie doświadczeń i wiedzy w zakresie produkcji oprogramowania, nauki oraz techniki.

System ten skupia się na wyeliminowaniu ryzyk związanych z bezpieczeństwem ratowników medycznych, skracając jednocześnie czas oczekiwania na pomoc dla poszkodowanych. To podejście zwiększa skuteczność operacji ratunkowych na polu walki, gdzie konwencjonalne metody lokalizacji i oceny stanu poszkodowanych są nieodpowiednie lub niewystarczające.

Aplikacja Milgeomed jest rozwijana w technologiach takich jak JavaScript, PHP, Symfony i React, a jej najważniejszym modułem jest Inteligentna Mapa Życia, która jest kluczowym źródłem informacji dla operatorów systemu, pilotów BSP i ratowników medycznych.

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt, ale chcesz o nim porozmawiać? A może potrzebujesz konsultacji z ekspertem, by zadać mu kluczowe pytania dotyczące realizacji Twoich planów biznesowych? Jesteśmy tu dla Ciebie! Umów się na bezpłatną rozmowę telefoniczną z członkiem naszego zespołu. Podczas godzinnej dyskusji poznasz nas lepiej, uzyskasz cenne porady, dzięki którym zostanie określony dalszy kierunek działań.