Dobór architekturyProjektowanie produktów

dobór architektury

Dobór architektury – co otrzymasz?

Dobór architektury to odpowiedź na jedno z kluczowych pytań: jak zorganizowana będzie Twoja aplikacja i w jakim środowisku będzie pracować? To pytanie z pozoru może wydawać się nieistotne, jednak wiemy, jak ważne są dla klientów takie aspekty jak wydajność, bezpieczeństwo i szybkość działania aplikacji. Dobrze dobrana architektura zdecydowanie ułatwia spełnianie takich założeń, musimy tylko dowiedzieć się, co jest dla Ciebie najważniejsze i jakie funkcje ma realizować Twój system. Na tej podstawie nasi architekci zdecydują, czy najlepiej będzie zintegrować cały system w jednej monolitycznej strukturze, czy może zbudować szereg szybko i niezależnie działających mikroserwisów.

 • Rekomendacje architektury – przede wszystkim otrzymasz od nas konkretne rekomendacje, które zostaną dokładnie omówione. Przedstawimy Ci wady i zalety każdego z rozwiązań, wskażemy, jak dana architektura odpowiadana na poszczególne wymagania. Chcemy, by podjęta przez Ciebie decyzja była silnie umotywowana. Zależy nam na tym, by proponowane rozwiązania były dla Ciebie klarowne i stanowiły odpowiedź na wszystkie Twoje oczekiwania.
 • Diagram architektury logicznej – przygotujemy go dla Ciebie już na wstępnym etapie. Pod tym pojęciem kryje się podział systemu na mniejsze części, realizujące poszczególne funkcje, zgodnie z zakresem funkcjonalnym. Dzięki niemu, w prostej i przystępnej graficznej formie, przedstawimy Ci koncepcję systemu uwzględniającego wszystkie Twoje założenia. A zatem nasi analitycy najpierw zbiorą od Ciebie wymagania, następnie przełożą je na funkcje systemu po to, by wreszcie zbudować na tej podstawie koncepcję aplikacji zawierającej w sobie wszystkie kluczowe elementy. Nie chodzi jednak tylko wizualizację koncepcji, to by było za proste. Architektura systemu uwzględnia także aspekty techniczne, które pozwalają naszym programistom dokładnie zrealizować wymagane założenia i zrozumieć wszelkie techniczne zawiłości powstającego oprogramowania. To już swego rodzaju element wiedzy tajemnej, która – przyznajemy – czasem bywa złożona i nieoczywista, ale najważniejsze jest to, że potrafimy naszym specjalistom dostarczyć specyfikację każdego najmniejszego szczegółu.
 • Materiały z analizy architektonicznej – analiza architektoniczna stanowi nieodłączny etap usługi doboru architektury. To w jej obszarze pozyskujemy odpowiedzi na najważniejsze kwestie takie jak: zdefiniowanie środowiska, w jakim będzie działał system, określenie wymagań funkcjonalnych i jakościowych, wskazanie wszystkich kluczowych zależności np. jaki rodzaj architektury jest konieczny, by system działał prawidłowo, jaka ma być wydajność systemu, jakie warunki należy spełnić, by system działał bezpiecznie. W ramach analizy określamy wszystkie niezbędne elementy programu i relacje, jakie będą między nimi zachodzić. To właśnie te czynniki rozjaśnią nam, czy najlepszym rozwiązaniem będzie architektura monolityczna, SOA czy może mikroserwisy. Po przeprowadzeniu analizy architektonicznej udostępnimy Ci wszystkie materiały i wnioski, które z niej pozyskamy, tak by umożliwić Ci stały wgląd do nich i podejmowanie świadomych decyzji w sprawie budowy Twojego oprogramowania.

Case Studies

Zobacz projekty, które przygotowaliśmy dla naszych Klientów. Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi przykładami interface’ów zaprojektowanych przez specjalistów UX i UI z Investcore. Każdy produkt to dla nas jednostkowe, niepowtarzalne doświadczenie, dlatego design oprogramowania i dobór detali za każdym razem są innowacyjne i wyjątkowe.

Dobór architektury – czy warto?

Jak najbardziej warto. Architektura systemu jest swego rodzaju drogowskazem dla programistów. Tak jak budynek potrzebuje szczegółowego planu budowy, tak system potrzebuje dobrze rozplanowanej architektury. Przy budowie domu dobrze jest już na początku zaplanować, które z pomieszczeń będzie kuchnią, a które łazienką, bo dzięki temu można optymalnie poukładać odpowiednie przyłącza i instalacje. Podobną funkcję pełni model architektury. Jest to nie tylko podział systemu na mniejsze części realizujące poszczególne funkcje, ale także specyfikacja istotnych czynników technicznych wpływających na implementację. Dzięki modelowi architektury zarówno Ty, jak i nasz zespół deweloperski, otrzymujecie swoisty plan budowy oprogramowania. Model to jednak nie wszystko. Odpowiedni dobór architektury to także gwarancja niezawodności, elastyczności, bezpieczeństwa, skalowalności systemu. W pełni rozplanowana architektura oprogramowania to:

 • Dopasowanie tworzonego systemu do wymogów technicznych, biznesowych i operacyjnych – dzięki analizie architektonicznej i uważnemu doborowi elementów architektury, będziemy mogli wspólnie na bieżąco dopasowywać poszczególne elementy oprogramowania do konkretnych wymagań. Dzięki takiej metodzie pracy, zyskujesz pewność, że system spełnia je wszystkie.
 • Przyspieszenie prac programistycznych i zmniejszenie ilości błędów – po uzyskaniu kompletnego modelu architektury przyspieszają również prace programistyczne, ponieważ zespół IT dostaje do opracowania wyrazisty plan z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych niuansów i technologii. Minimalizuje to liczbę błędów i koniecznych poprawek, co z kolei umożliwia optymalizację kosztów całego projektu, ponieważ część programistyczna trwa dokładnie tyle, ile wskazano we wstępnych założeniach.
 • Usprawnienie komunikacji wśród wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu – to niezwykle istotna kwestia. Komunikacja w zespole jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność pracy. Dzięki odpowiedniemu doborowi elementów architektury, każda osoba zaangażowana w projekt zarówno po naszej stronie, jak i Twojej doskonale wie, nad czym pracuje i do jakiego kształtu systemu dążymy. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień i dzięki temu przyspiesza proces budowy oprogramowania i minimalizuje koszty.
 • Określenie poszczególnych etapów prac – architektura pozwala nadać projektowi ramy czasowe i organizacyjne, określić zakres ról, kompetencji, działań. Mając w dłoniach gotowy plan architektury, możemy zaplanować pracę nad realizacją przedsięwzięcia, podzielić budowę oprogramowania na etapy, opracować harmonogram oddawania do testów kolejnych segmentów systemu oraz wskazać osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy prac. Umożliwia to trafniejsze ewaluowanie postępów. Dzięki temu każdy członek zespołu dokładnie wie, co ma robić a budowa Twojego produktu przebiega w sposób planowy bez żadnych zakłóceń.

Dobór architektury – jakie są koszty?

Dobór architektury jest jednym z kluczowych elementów naszego procesu produkcji oprogramowania. Wiemy, że dobry plan to podstawa, dlatego zawsze uwzględniamy stawkę architekta w harmonogramie i wycenach. Oczywiście, wysokość kosztów zależy od nakładu pracy architekta i stopnia skomplikowania systemu. Jednak jego stawkę godzinową zawsze poznasz przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Dbamy o to, aby wprowadzić go do projektu na tyle wcześnie, by mógł zapoznawać się z założeniami i zrozumieć Twoją ideę, a z drugiej strony wiemy jak cenny jest Twój budżet, stąd angażujemy go tylko do ściśle zdefiniowanych zadań.

Porozmawiajmy o Doborze architektury

Jeżeli masz pytania odnośnie do kosztów usługi lub chcesz porozmawiać o tym, jak dokładnie będzie przebiegał proces doboru architektury, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą. Możesz umówić się telefonicznie lub wybrać termin za pośrednictwem formularza na naszej stronie. Jest to wspaniała opcja również wtedy, jeśli chcesz przedyskutować z kompetentną osobą ideę produktu lub omówić inne z naszych usług. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci przekuć pomysły w rzeczywistość.

"*" oznacza pola wymagane

*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Dobór architektury – co to jest?

Mówiąc najprościej, dobór architektury jest wskazaniem formy i złożoności struktury, jaką ma przyjąć finalny produkt. Najistotniejszą częścią prac nad architekturą jest sprowadzenie wszystkich, nawet najbardziej skomplikowanych elementów, do zrozumiałej postaci graficznej w formie diagramów, uzupełnionych o specjalistyczne opisy. Całościowa architektura systemu pozwala spojrzeć na powstający system z góry, uwzględnić i zaplanować wszelkie powiązania logiczne między elementami systemu. W Investcore wiemy doskonale, że tworzenie oprogramowania to bliska współpraca wielu specjalistów. Na ostateczny kształt architektury ma wpływ nie tylko architekt, ponieważ wszystkie nasze prace zawsze opieramy o wymagania pozyskane od Ciebie i przetworzone przez naszych analityków.
Nasze podejście do doboru architektury opieramy o współczesne, nowoczesne sposoby, spośród których wybieramy te, które najlepiej pasują do założeń projektu. Najczęściej wykorzystywane rodzaje architektury to:

 • architektura monolityczna (monolit)
 • Architektura Zorientowana na Usługi (SOA – Service-Oriented Architecture)
 • architektura mikroserwisów

Doświadczenie nauczyło nas, że nie da się wskazać rozwiązania idealnego do każdych warunków. Wiemy, że każde z wymienionych wyżej podejść ma swoje zalety i oczywiście pewne wady. W Investcore jesteśmy świadomi mocnych i słabszych stron każdej metodologii i technologii, którymi możemy się posłużyć. Dzięki swojemu doświadczeniu możemy posługiwać się nimi w taki sposób, by przynosiły Ci maksimum korzyści. Naszym celem jest wykorzystanie naszej wiedzy do przygotowania rekomendacji najlepszej dla Twojego projektu.

Architektura monolityczna działa w oparciu o pojedyncze pliki, co pozwala zintegrować wszystkie kluczowe funkcje systemu w jednej jednostce. Takie podejście sprawdza się wtedy, gdy poszczególne komponenty oddziałują na siebie wzajemnie i mają działać współbieżnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągać większą wydajność, upraszczać proces wdrażania oprogramowania i łatwiej odnajdywać potencjalne błędy podczas testów. Niestety, takie rozwiązanie sprawdza się gorzej w przypadku skalowania pojedynczych podsystemów. W monolicie skalowaniu musi ulec cały połączony razem system.

Drugim wymienionym podejściem jest oparcie architektury na usługach. Architektura SOA zakłada budowanie każdego modułu systemu jako osobnej usługi, z niezależnym interfejsem działającym samodzielnie. Kluczowym elementem tej koncepcji jest odpowiednia integracja takich „wolnych elektronów” w jedną zintegrowaną aplikację, do której w łatwy sposób dodawać można kolejne moduły.

Jeszcze większym krokiem w kierunku niezależnej architektury są mikroserwisy. Architektura mikroserwisowa składa się z wielu luźno ze sobą połączonych elementów (serwisów), które mogą działać zupełnie niezależnie lub wywoływać siebie nawzajem w celu wykonywania bardziej złożonych funkcji. Takie podejście umożliwia zbudowanie systemu składającego się z serwisów dostarczanych przez różnych dostawców, z różnych środowisk i sprawdza się świetnie w przypadku łączenia ze sobą kilku systemów, zapewniając większe bezpieczeństwo, stabilność i wydajność. Mikroserwisy to podejście najbardziej zaawansowane technologicznie. Aby ich używać, trzeba wykazać się szerokimi kompetencjami, jednak tutaj możesz po prostu liczyć na nas. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu nawet najbardziej złożonych systemów, więc skonstruowanie dla Ciebie systemu opartego o mikroserwisy nie będzie stanowiło dla nich trudności.

Decydując się na usługę doboru architektury w Investcore, możesz oprzeć się na wiedzy naszych ekspertów. Dobrze znamy zalety i ograniczenia wszystkich możliwych rozwiązań, a także dokładamy największych starań, by zyskać komplementarną wiedzę odnośnie do Twoich jednostkowych potrzeb i oczekiwań. Pozwala nam to wskazać podejście, które najlepiej sprawdzi się w realizacji celów Twojej firmy. Nie każdemu wystarczy system o monolitycznej architekturze, ale z drugiej strony nie każdy produkt potrzebuje skomplikowanej struktury mikroserwisowej. Zaletą współpracy z naszymi ekspertami jest fakt, że nie tylko zwizualizujemy Ci mapę systemu, ale także na wcześniejszym etapie podpowiemy, co zrobić i na jakie rozwiązania się zdecydować, by Twoje oprogramowanie było maksymalnie zoptymalizowane i nastawione na rozwiązywanie jasno określonych problemów Twojego przedsiębiorstwa. Szanujemy Twój czas, zasoby oraz pieniądze, dlatego nie uznajemy sytuacji, w których forma jest góruje nad treścią. Nie zarekomendujemy Ci skomplikowanego rozwiązania, jeśli go nie potrzebujesz i nie będziemy bagatelizować sytuacji, jeśli postawiony problem wymaga złożonego, rozbudowanego narzędzia.

Dobór architektury – co zyskasz?

Najczęściej poprzez określenie architektury rozumie się określenie związków między poszczególnymi elementami systemu, rozbiór produktu na części pierwsze, które pozwalają spojrzeć na oprogramowanie całościowo, poniekąd z góry i określić, jakie komponenty, wpływające na siebie wzajemnie, będą funkcjonować najlepiej jako całość. Jednak to nie wszystkie zalety profesjonalnego doboru architektury. Można powiedzieć, że dobór architektury to podstawa procesu zarządzania projektem, to swoisty plan działania, na którego modelach bazować będą wszystkie dalsze prace. Profesjonalny dobór architektury to korzyści takie jak:

 • Pewność, że transformacja cyfrowa w firmie przebiega w sposób uporządkowany i bezpieczny – dobór architektury sprawia, że kolejne działania można perfekcyjnie zaplanować oraz skoordynować. Diagram architektury pozwoli wszystkim uczestnikom projektu uzyskać wgląd w uporządkowaną wizualizację, dzięki której każdy będzie wiedział, co do niego należy, jakie są następujące po sobie działania, w którym miejscu znajdują się obecne prace nad produktem. Modele architektury dają możliwość ograniczenia błędów, pomyłek i niedomówień, które generują dodatkowe poprawki i koszty.
 • Poprawa komunikacji w zespole oraz na linii współpracy z realizatorami projektu – oznacza to, tyle, że mając dostęp do diagramu architektury cyfrowej, wizualizacji produktu jako całości z wyszczególnionymi komponentami, uczestnicy projektu są w stanie komunikować się szybciej i skuteczniej, ponieważ każdy z nich widzi, w którym miejscu w stosunku do całości znajduje się omawiany w danej chwili problem i jak proponowane rozwiązania wpłyną na elementy, które z danym problemem sąsiadują lub są pośrednio lecz silnie powiązane. Profesjonalne podejście do rozwoju architektury wspiera i przyspiesza rozwój całego oprogramowania.
 • Pewność, że wykorzystane technologie są dokładnie tymi, jakich potrzebuje Twoja firma – dobór architektury dla firmy wymaga zaangażowania ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę w zakresie technologii oraz ich współdziałania. Specjaliści, którzy czekają na Ciebie w Investcore posiadają wysokie kompetencje biznesowe oraz głębokie zrozumienie w zakresie technologii i narzędzi IT. Dzięki temu znają mocne i słabe strony każdego rozwiązania i są w stanie zarekomendować Twojej firmie najkorzystniejszą i najbardziej wydajną strukturę.
 • Optymalizacja wydajności systemów cyfrowych – odpowiednio dobrane komponenty architektury cyfrowej działają właściwie i bez błędów. Eksperci z zakresu architektury cyfrowej wiedzą, w jaki sposób poszczególne elementy współgrają ze sobą wzajemnie. Pozwala to dobrać je w taki sposób, by całość oprogramowania pracowała jak najwydajniej.

Tworzymy produkty cyfrowe na zamówienie.
Projektujemy, budujemy i skalujemy rozwiązania dla Ciebie.

Python

PHP

React.js

Swift

Java Script

Dobór architektury – jak to robimy?

 • 01
  Analiza biznesowa

  Na tym etapie zbieramy dane dotyczące wymagań produktu i tworzymy model architektury logicznej.

 • 02
  Konsultacje z architektem

  Na podstawie danych funkcjonalnych i odnoszących się do wymagań rekomendujemy potencjalne rozwiązania architektoniczne.

 • 03
  Analiza architektoniczna

  Definiujemy środowisko, w jakim będzie działał system i ostatecznie określamy wymagania, jakim będzie musiał sprostać

 • 04
  Rekomendacje architektury

  Podsumowujemy wyniki analizy i udostępniamy materiały powstałe na etapie modelowania architektury.

01

Analiza biznesowa

Punktem wyjścia całego procesu doboru architektury jest analiza biznesowa. W tym miejscu analitycy z Investcore zbierają dane odnośnie do wymagań produktu. Określają grupę docelową, badają jej oczekiwania, określają środowisko biznesowe, w którym będzie funkcjonował program, badają rozwiązania stosowane przez konkurencję, by określić, jakie systemy działają na rynku w branży i w jaki sposób odpowiadają na potrzeby użytkowników końcowych. Następnie do określonych wymagań dostosowujemy charakter systemu Podczas analizy biznesowej, w ramach modelowania zakresu funkcjonalnego systemu, powstaje tzw. Model architektury logicznej. Jest to abstrakcyjne ujęcie koncepcji systemu w formie diagramu dzielącego system na poszczególne moduły logiczne (np. Moduł przetwarzania danych, Moduł uwierzytelniania itd.). Taka architektura „wysokiego poziomu” przedstawia najczęściej system w postaci zestawu wzajemnie komunikujących się (oddziałujących) podsystemów, modułów, komponentów. W graficznej reprezentacji architektury systemu (czyli na diagramie) uwzględniamy przedstawienie struktury systemu (podziału na podsystemy), ukazanie wzajemnych interakcji podsystemów, wskazanie interfejsów wymiany danych, które realizują te interakcje. Na tym etapie przedstawimy Ci wizualizacje systemu do konsultacji, abyśmy mogli upewnić się, że właściwie zrozumieliśmy Twoje założenia i koncepcję architektoniczną systemu.

02

Konsultacje z architektem

Oprócz zamodelowania systemu wraz z jego modułami i podsystemami, istotnym elementem jest także fizyczne rozmieszczenie podsystemów na sprzęcie wykonującym odpowiednie funkcje. Do tego celu potrzebna jest specjalistyczna wiedza architekta, czyli, w dużym uproszczeniu, eksperta, łączącego w sobie cechy analityka systemowego i programisty. To z nim ustalamy założenia do całościowej architektury systemu. Zespół analityczny dostarcza zakres funkcjonalny i wymagania (szczególnie niefunkcjonalne, np. kwestie wydajności, skalowalności, specyficznych cech systemu), aby architekt poznał te założenia i na ich podstawie zarekomendował odpowiednią architekturę. W dalszej części projektu architekt jest doradcą i rodzajem lidera dla zespołu programistów.

03

Analiza architektoniczna

Decyzje podjęte w fazie konsultacji mają istotne znaczenie dla cech systemu jako całości (dla jego wydajności, bezpieczeństwa, dostępności, łatwości konserwacji). Analiza architektoniczna ma na celu zdefiniowanie środowiska, w jakim będzie działał system oraz określenie wymagań, jakim będzie musiał sprostać. Analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób system będzie spełniał wymagania funkcjonalne i w jaki sposób będzie radził sobie z wymaganiami niefunkcjonalnymi.
To na tym etapie powstaje decyzja o wyborze rodzaju architektury, poparta analizą i doświadczeniem architekta. Architekt musi określić wszystkie kluczowe zależności, uwzględnić wymagania, zdefiniować niezbędne do zaimplementowania elementy i relacje między nimi. To wszystko wpływa na decyzję, czy najlepszym rozwiązaniem będzie architektura monolityczna, SOA czy może mikroserwisy.

04

Rekomendacje architektury

To jest etap podsumowania, zebrania wyników analizy i udostępnienia wszelkich materiałów powstałych na etapie modelowania architektury. Nie tylko przedstawiamy proponowane rozwiązania architektoniczne w jasny i zrozumiały sposób, ale również prezentujemy zalety i wady rozwiązania rekomendowanego oraz pozostałych możliwych rozwiązań. Chcemy mieć pewność, że wiesz, na jakie rozwiązania się decydujemy i dlaczego. W razie wątpliwości, wyjaśniamy, jak dobrana architektura odpowiada na poszczególne wymagania i uzasadniamy każdą decyzję.

Jak wybrać formę współpracy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chcesz z nami pracować?

Nasz zespół szybko się rozwija. Cenimy nowe osoby, które do niego dołączają, ponieważ każdy nowy pracownik wnosi nowe świeże spojrzenie i pomysły mogące przysłużyć się rozwiązywaniu złożonych zagadnień. Otwartość, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i łatwość w podejmowaniu inicjatywy to dla nas nadrzędne wartości. Jeśli posiadasz te cechy i chcesz rozwijać się jako specjalista w branży software. Jeżeli posiadasz doświadczenie w obszarze IT, UX lub UI i marzy Ci się praca w zaangażowanym zespole hobbystów, którzy każdy projekt traktują jak nową przygodę i możliwość wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, zostaw nam nasze CV, bo prawdopodobnie jesteś osobą, której szukamy. Zapoznaj się z ofertami pracy poniżej i dołącz do nas w firmie Investcore!

Zarabiaj na poleceniu

Jeżeli sposób, w jaki pracujemy, zyskuje Twoje uznanie i uważasz, że Investcore to firma, której warto powierzyć pracę nad projektem, powiedz o nas zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom. Razem z nami powiększaj liczbę profesjonalnie zrealizowanych produktów sieciowych i osób korzystających z obsługi najlepszej jakości. Chcemy, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło z zadowoleniem uczestniczyć w pracy nad swoimi projektami i uzyskiwać korzyści płynące z oferowanych przez nas wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Poleć nas osobom ze swojego środowiska i uzyskaj atrakcyjne zniżki na realizację swoich projektów w naszym softwarehouse.