Przenieś na górę strony

Warsztaty startoweWarsztat designu UXWorks

Zespół pracowników ocenia inspiracje graficzne dla projektu

Warsztat designu UXWorks

UXWorks to składający się z pięciu etapów warsztat, podczas którego pomożemy Ci zminimalizować ryzyko towarzyszące wypuszczeniu nowego produktu na rynek. Niewielki zespół projektowy zadba o to, by Twój projekt dokładnie spełnił Twoje oczekiwanie a oprócz tego został pozytywnie przyjęty przez konsumentów.

W czasie kilkudniowych intensywnych warsztatów wspólnie określimy najlepszy kierunek realizacji Twojego projektu, podpowiemy, w jaki sposób podnieść jego efektywność, omówimy najbardziej szczegółowe kwestie związane z funkcjonalnościami produktu, a następnie wykonamy prototyp oraz makiety Twojego oprogramowania oraz stworzymy pakiet leyoutów gotowych do wdrożenia przez specjalistów IT.

Dzięki współpracy z nami zyskasz możliwość skonfrontowania swojego podejścia i wizji z różnorodnymi alternatywnymi opiniami, co pozwoli, na drodze dyskusji wyłonić najbardziej efektywne rozwiązania, pozostające najbliżej charakteru Twojego biznesu oraz Twoich jednostkowych wartości i potrzeb. Ponadto całą naszą uwagę skupimy na Twoich celach oraz na użytkownikach, do których produkt ma być skierowany. Przy pomocy wizualnych metod, krok po kroku przejdziemy przez etapy realizacji Twojego projektu w taki sposób, by powstał spójny plan wdrożenia oprogramowania. Pozwoli Ci to uzyskać pewność, że w czasie jego produkcji nic Cię nie zaskoczy, a na wszystkie możliwe pytania i ewentualne komplikacje, będziesz posiadać opracowane wcześniej odpowiedzi i rozwiązania.

UXWorks

Największymi zaletami metody UXWorks są oszczędności czasu oraz pieniędzy. Ponieważ w trakcie warsztatów, nasz zespół prototypuje dla Twój produkt i przekazuje Ci go w postaci makiet, praca nabiera tempa. Makiety przygotowywane są na bieżąco, a Ty wraz z innymi członkami zespołu możesz w czasie rzeczywistym weryfikować ich wygląd i wprowadzać zmiany. Oszczędzasz również środki, ponieważ wszystkie zmiany zostają wprowadzone na makietach, a zespół IT otrzymuje gotowe do wdrożenia pliki produkcyjne. Tym samym większości poprawek dokonuje się na etapie poprzedzającym prace programistyczne. Taki sposób działania sprawia, że wraz z naszym zespołem jeszcze przed wdrożeniem produktu możesz wyciągnąć mnóstwo wniosków dotyczących twojej idei, a następnie zmieniać założenia i poddawać je temu samemu procesowi na nowo, aż działanie to doprowadzi Cię do przekonania, że rozwiązanie, które się wyłoniło jest tym, na którym Ci zależało.

UXWorks – korzyści

 • Zrozumienie celów – dzięki warsztatom zarówno Ty jak i eksperci z Investcore będziecie mogli dokładnie omówić cele Twojej firmy i wyzwania, jakie przed nią stoją, a następnie stworzyć makiety produktu jak najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań i będące prototypem gotowego rozwiązania. Jest to możliwe, dzięki temu, że w trakcie UXWorks cały zespół projektowy skupia się wyłącznie na Twoim pomyśle oraz wartościach i potrzebach Twojej marki.
 • Zdefiniowanie potrzeb rynku – nasi eksperci zadadzą najważniejsze pytania o realia Twojego biznesu oraz zastosują analityczne podejście wobec wszystkich czynników związanych z jego funkcjonowaniem na rynku konsumenckim. Dzięki temu wszystkie pozostałe etapy warsztatów dążące do stworzenia prototypu oprogramowania dla Twojej firmy oprzemy na solidnych podstawach znajomości branży, dla której zostanie ono przeznaczone, co z kolei sprawi, że produkt, który zaistnieje będzie dokładnie tym czego potrzebujesz.
 • Odkrycie różnorodnych koncepcji rozwiązania problemu – dzięki temu, że wszyscy członkowie zespołu projektowego skupiają się wyłącznie na Twoim produkcie i wspólnie go analizują, jedną z najważniejszych korzyści, jaką Ci dostarczymy, jest to, że zapoznasz się różnorodnymi propozycjami rozwiązania Twojego problemu, a także osiągnięcia Twoich celów. Dzięki temu zyskasz kompleksowe spojrzenie na stojące przed Twoją firmą wyzwania.
 • Walidacja pomysłów – ze wszystkich możliwości rozwiązań zaprezentowanych podczas warsztatów wspólnie wybierzemy to, które zadziała najlepiej wobec wszystkich czynników rynkowych oraz będzie najbliższe obliczu Twojej marki.
 • Prototypowanie – podczas warsztatu zaprojektujemy prototyp Twojego produktu, co pozwoli nam przeprowadzić wstępne testy i zadać właściwe pytania, a w efekcie wyciągnąć wnioski odnośnie do pojedynczych aspektów jego działania. Proces wnioskowania i wprowadzania pierwszych zmian odbywa się więc jeszcze zanim produkt na dobre zaistnieje.
 • Intuicyjna praca na roboczych makietach – dzięki podejściu UXWorks w trakcie warsztatów pracujemy na wstępnych makietach odpowiadających poszczególnym obszarom funkcjonalności Twojego przyszłego produktu. Praca na makietach jest szybsza oraz tańsza niż inne metody wdrażania zmian. Proces tworzenia makiety trwa raptem kilka godzin, a następnie wszystkie zmiany wprowadzane są w czasie rzeczywistym. Masz więc możliwość wyciągania wniosków i wprowadzania zmian jeszcze przed etapem m produkcji. Efekt jest taki, że do specjalistów IT trafia właściwie gotowy do wdrożenia projekt, co znacząco skróci czas ich pracy nad nim, a tym samym ograniczy Twoje wydatki.
 • Integracja i sprawdzenie kompetencji zespołu projektowego – jeśli rozważasz przeprowadzenie produkcji z zespołem Investcore, warsztat UXWorks jest doskonałą okazją, by poznać nas lepiej, a także ustalić, czy nasze metody działania Ci odpowiadają. Jest to dodatkowa korzyść płynąca z tego cyklu spotkań.

UXWorks – co otrzymasz po warsztacie?

Tym co najważniejsze, jest przede wszystkim prototyp aplikacji uwzględniający jej najistotniejsze funkcjonalności. Przygotujemy także dla Ciebie stosowną dokumentację. Jednak to nie wszystko, co wyniesiesz z warsztatów. Zapewnią Ci one znacznie więcej.

 • Prototyp rozwiązania, czyli makietę graficzną, w której zawrzemy kluczowe widoki aplikacji. Otrzymasz permanentny dostęp do projektu w programie Figma, gdzie zgromadzone zostaną wszystkie materiały. Dzięki temu zyskasz pliki praktycznie przygotowane do wdrożenia przez programistów.
 • Raport będący podsumowaniem wszystkiego, co zostało ustalone w trakcie warsztatów. Przede wszystkim w raporcie zawrzemy kompleksowy opis problemu wraz ze wszystkimi niuansami i czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na kierunek działań. Opiszemy cele i możliwości Twojej firmy, jej wartości i potrzeby oraz przeprowadzimy syntezę informacji na temat tego, jakie wnioski doprowadziły nas do wyboru konkretnego rozwiązania oraz jego rozwinięcia w formie widoków zawartych w Figmie.
 • Gotowe layouty – podczas UXWorks skupiamy się nie tylko na funkcjonalnościach i na tym, by działały one bez zarzutu. Naszym zadaniem jest stworzenie produktu, którego użytkownicy będą chcieli używać. W warsztatach biorą udział rówież specjaliści od komunikacji programu z użytkownikami, czyli specjaliści UI. Wiedzą oni w jaki sposób opracować produkt graficznie, by budził zainteresowanie i zdobywał jak najwięcej nowych użytkowników. Z warsztatów wyjdziesz więc posiadając więc projekt spójnej koncepcji wizualnej Twojego oprogramowania.
 • Pewność, że prototyp został poprawnie przetestowany – ta świadomość jest równie ważna, co wszystkie pliki i dokumentacje, które dostajesz do ręki. To, że zyskujesz zaufanie do wszystkich podjętych na warsztatach decyzji i masz pełne przekonanie, że oprogramowanie będzie bezbłędnie wypełniać postawione przed nim zadania, spowoduje, że na dalszym etapie prac Twój zespół i osoby z zewnętrznych firm np. IT będą dokładnie wiedziały, co robić i jak pracować. Dokonanie kluczowych wyborów na tak wczesnym etapie sprawi, że bez żadnych trudności będziesz w stanie zarządzać dalszy przebiegiem realizacji projektu. Dzięki temu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który pochłania weryfikacja chybionych idei podczas wdrażania produktu a skutkiem tego unikniesz dodatkowych kosztów, które się z tym wiążą.
 • Bezpośrednią podstawę do rozpoczęcia prac programistycznych – Warsztat UXWorks kończysz więc z gotowym, przetestowanym prototypem uwzględniającym odpowiedzi na kluczowe pytania odnośnie do działania poszczególnych funkcjonalności, z kreacją graficzną Twojego projektu wykonaną we współpracy z ekspertami z dziedziny UX i z bazującą na przeprowadzonych testach pewnością, że podjęte podczas warsztatów decyzje zaowocowały wyborem najkorzystniejszych ze wszystkich rozwiązań. Jest to więc moment, w którym możesz ze spokojem przystąpić do wdrażania projektu i w którym programiści mogą wkraczać do akcji.

UXWorks – czy warto?

Oczywiście! Pamiętaj, że poświęcenie kilku dni na intensywne warsztaty pomoże Ci uchronić się przed częstymi błędami występującymi w procesie budowania aplikacji. Podczas UXWorks zadamy kluczowe pytania dotyczące Twoich pomysłów, określimy poziom ich skomplikowania, dowiemy się, czy podobne rozwiązania nie występują już na rynku oraz wspólnie z Tobą skonkretyzujemy grupę użytkowników aplikacji. Dzięki warsztatom UXWorks oszczędzisz czas oraz pieniądze, ponieważ stosowane podczas nich metody pozwolą Ci wyeliminować komplikacje, które często objawiają się dopiero na etapie produkcji. Wzięcie udziału w UXWorks pozwoli Ci:

 • Zmaksymalizować efektywność Twojego produktu – podczas UXWorks określimy najlepszy kierunek realizacji Twojej koncepcji, określimy, jakimi cechami powinien odznaczać się produkt, by jak najlepiej trafiać w gusta użytkowników.
 • Skonfrontować ze sobą różne wizje rozwoju produktu i wybrać najbardziej korzystne rozwiązania – podczas warsztatów przeprowadzimy burze mózgów, dzięki którym wyłonimy różne koncepcje dotyczące działania produktu, jego funkcjonalności, kreacji graficznych i innych obszarów komunikacji programu z użytkownikiem. Wszystko zostanie gruntownie przedyskutowane i przemyślane, w wyniku czego wyłonimy najkorzystniejsze warianty funkcjonowania oprogramowania.
 • Podjąć wiążące decyzje w kwestiach związanych z funkcjonalnościami produktu – w konsekwencji konfrontacji różnych wizji i pomysłów wspólnie podejmiemy kluczowe decyzje dotyczące poszczególnych funkcjonalności.
 • Wykonać prototyp oraz makiety Twojego oprogramowania – wychodzimy z założenia, że, co dwie głowy to nie jedna, dlatego głęboko wierzymy w to, że, tworząc prototyp i makiety w oparciu o głęboko przemyślane i skrupulatnie wyselekcjonowane koncepcje rozwiązań, po prostu nie można popełnić błędu. Dlatego prototypy i makiety, które od nas otrzymasz będą prawdziwie wartościowym materiałem stanowiącym doskonałą podstawę do dalszych prac
 • Przeprowadzić testy rozwiązań – dzięki pozyskaniu makiet i prototypów możliwe będzie przeprowadzenie testów poszczególnych rozwiązań. Da Ci to pewność, że otrzymujesz od nas produkt, który działa bezbłędnie, a wszystkie podjęte w procesie warsztatów decyzje są słuszne i sprawdzają się najlepiej wśród alternatywnych koncepcji.
 • Stworzyć pakiet layoutów gotowych do wdrożenia przez specjalistów IT – chcemy przeistoczyć Twoją wizję w realne rozwiązanie dokładnie takie, jakiego potrzebujesz Ty i jakiego potrzebują przyszli użytkownicy, dlatego na warsztatach UXWorks działamy kompleksowo, nie tylko testując rozwiązania, ale także nadając im kształt, dzięki któremu zainteresuje się nim grupa docelowych odbiorców.
 • Oszczędności czas oraz pieniądze – na warsztatach makiety są przygotowywane na bieżąco, więc możesz od razu wprowadzać zmiany i dzielić się z nami swoją opinią na temat postępu prac. To, że pracujemy równolegle widocznie skraca czas realizacji projektu. Co więcej, ponieważ po warsztatach zyskujesz prototyp i dokładne makiety, Twojego oprogramowania, każdy specjalista na dalszym etapie prac dokładnie wie, co ma robić. Pozwoli to na oszczędność pieniędzy, gdyż wszyscy będą działać w oparciu o jeden dokument. Dzięki temu unikniesz niedomówień i zmian decyzji w trakcje wdrażania systemu na serwerze.

UXWorks – jakie są koszty?

Ceny naszych warsztatów opracowaliśmy tak, by były one dostępne także dla małych i średnich firm. Jeśli potrzebujesz doradztwa już na wczesnym etapie budowania przedsiębiorstwa, jesteśmy tutaj także dla Ciebie, a nasze doświadczenie na pewno przysłuży się budowanej przez Ciebie marce. Powiemy Ci, w jaki sposób już na początku systematycznie i świadomie budować przewagę konkurencyjną. Jeżeli chcesz poznać koszty naszego doradztwa i wziąć udział w przygotowanych przez nas warsztatach, umów się na bezpłatną konsultację i opowiedz nam o swojej wizji biznesowej.

Porozmawiajmy o warsztatach UXWorks

Masz pytania odnośnie do Warsztatu UXWorks? Chcesz poznać koszty i terminy lub umówić się na warsztat? Potrzebujesz odświeżenia designu swojego oprogramowania lub stworzenia interfejsu użytkownika od samego początku i chcesz wiedzieć, jaki zakres współpracy wchodzi w grę? Zamów już teraz bezpłatną konsultację z naszym ekspertem, który udzieli Ci wszystkich kluczowych informacji i odpowie na każde pytanie! Dzięki rozmowie z konsultantem Investcore sprawdzisz, czy wybrany przez Ciebie warsztat jest tym czego potrzebujesz, czy może odpowiedniejsza będzie dla Ciebie inna nasza usługa. Wszystko zaczyna się od rozmowy, więc zaczynajmy!

"*" oznacza pola wymagane

*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

UXWorks – etapy

Nasz warsztat UXWorks składa się z kilku etapów, które pozwolą nam zbadać i zdefiniować oczekiwania rynkowe w Twojej branży, zaprezentować różnorodne koncepcje tego, jak odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi stoi Twoja marka, wybrać najlepsze rozwiązanie oraz zaprojektować prototyp finalnego produktu.

 • 01
  Zrozumienie projektu

  Poznajemy Twoją koncepcję, cele i wartości. Chcemy jak najlepiej zrozumieć Twoją ideę i wyzwania, którym musi sprostać finalny produkt.

 • 02
  Wspólne pomysły

  W wyniku burzy mózgów wyłaniamy kilka koncepcji rozwiązania problemu. Tworzymy listę potencjalnych rozwiązań.

 • 03
  Pierwsze decyzje

  Wyłonione na drodze dyskusji propozycje rozwiązań, poddajemy walidacji i wyłaniamy spośród nich najlepszy, najbardziej korzystny kierunek działania.

 • 04
  Tworzenie prototypu

  Rozpoczynamy pracę na makietach i prototypowanie przyszłego produktu i jego kluczowych funkcjonalności.

 • 05
  Testowanie rozwiązań

  Testujemy kluczowe funkcje oprogramowania na wytworzonym prototypie. Wprowadzamy zmiany i testujemy na nowo, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

01

Zrozumienie projektu

Koncepcja klienta i założenia wstępne – w pierwszym etapie chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o Twojej koncepcji i wizji jej realizacji. To moment, w którym będziemy zadawać mnóstwo pytań, by jak najlepiej zorientować się, jakie są cele Twojej firmy oraz jak postrzegasz miejsce nowego oprogramowania w ich realizacji. Również w tym momencie stworzymy persony, dzięki którym zidentyfikujemy użytkownika przyszłej aplikacji. Mówiąc krócej: określimy, kto będzie korzystał z powstałej aplikacji i jakie cele firmy zostaną dzięki temu osiągnięte.

02

Wspólne pomysły

Przedstawiamy szereg rozmaitych rozwiązań, oraz wynik researchu branżowo-rynkowego. Sprawdzamy, czy istnieją systemy, na których moglibyśmy się wzorować, czy zależy Ci na jednostkowym, indywidualnym produkcie. Następuje „burza mózgów”, dzięki której powstaje kilka wersji idealnej wizji produktu, tworzymy listę potencjalnych rozwiązań do wyboru. Pokazujemy też przykładowe projekty i propozycje graficzne.

03

Pierwsze decyzje

Wybieramy wspólnie najodpowiedniejszy z pomysłów, tworzymy zakres projektu oraz przeprowadzamy obronę wybranego rozwiązania, aby potwierdzić słuszność decyzji.

04

Tworzenie prototypu

Na podstawie materiałów zgromadzonych w trakcie poprzednich etapów zespół ekspertów UX z Investcore produkuje wstępne makiety obrazujące kluczowe funkcjonalności aplikacji. Dzięki temu wspólnie z nami zbudujesz flow przyszłego systemu i przygotujesz go do testów z użytkownikami, zanim jeszcze rozpoczniemy implementację.

05

Testowanie rozwiązań

Na tym etapie razem weryfikujemy poprawność prototypu. Specjaliści UX prezentują efekty swojej pracy, by dać Ci możliwość poznania produktu i weryfikacji założeń. Wspólnie wyłapujemy błędy i nieprawidłowości, by wprowadzić zmiany i poprawić miejsca niespełniające Twoich oczekiwań.

Porozmawiajmy o warsztatach UXWorks

Masz pytania odnośnie do Warsztatu UXWorks? Chcesz poznać koszty i terminy lub umówić się na warsztat? Potrzebujesz odświeżenia designu swojego oprogramowania lub stworzenia interfejsu użytkownika od samego początku i chcesz wiedzieć, jaki zakres współpracy wchodzi w grę? Zamów już teraz bezpłatną konsultację z naszym ekspertem, który udzieli Ci wszystkich kluczowych informacji i odpowie na każde pytanie! Dzięki rozmowie z konsultantem Investcore sprawdzisz, czy wybrany przez Ciebie warsztat jest tym czego potrzebujesz, czy może odpowiedniejsza będzie dla Ciebie inna nasza usługa. Wszystko zaczyna się od rozmowy, więc zaczynajmy!

"*" oznacza pola wymagane

*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Chcesz z nami pracować?

Nasz zespół szybko się rozwija. Cenimy nowe osoby, które do niego dołączają, ponieważ każdy nowy pracownik wnosi nowe świeże spojrzenie i pomysły mogące przysłużyć się rozwiązywaniu złożonych zagadnień. Otwartość, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i łatwość w podejmowaniu inicjatywy to dla nas nadrzędne wartości. Jeśli posiadasz te cechy i chcesz rozwijać się jako specjalista w branży software. Jeżeli posiadasz doświadczenie w obszarze IT, UX lub UI i marzy Ci się praca w zaangażowanym zespole hobbystów, którzy każdy projekt traktują jak nową przygodę i możliwość wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, zostaw nam nasze CV, bo prawdopodobnie jesteś osobą, której szukamy. Zapoznaj się z ofertami pracy poniżej i dołącz do nas w firmie Investcore!

Zarabiaj na poleceniu

Jeżeli sposób, w jaki pracujemy, zyskuje Twoje uznanie i uważasz, że Investcore to firma, której warto powierzyć pracę nad projektem, powiedz o nas zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom. Razem z nami powiększaj liczbę profesjonalnie zrealizowanych produktów sieciowych i osób korzystających z obsługi najlepszej jakości. Chcemy, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło z zadowoleniem uczestniczyć w pracy nad swoimi projektami i uzyskiwać korzyści płynące z oferowanych przez nas wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Poleć nas osobom ze swojego środowiska i uzyskaj atrakcyjne zniżki na realizację swoich projektów w naszym softwarehouse.