Przenieś na górę strony

Analiza biznesowaProjektowanie oprogramowania

analiza biznesowa

Analiza biznesowa – co otrzymasz?

Jasno określony cel biznesowy

Analiza biznesowa pozwala uniknąć typowego błędu: bardzo często angażując się w tworzenie nowego oprogramowania ulegamy pokusie, by upiec jak najwięcej pieczeni na jednym ogniu. Ta uwaga dotyczy nie tylko klientów, którzy chcą jak najszybciej uzyskać możliwie najwięcej korzyści, ale także architektów software, których zachęcają nowe technologie, możliwości, chęć zbudowania innowacji. Analizy biznesowej dokonuje się po to, by ustrzec się przed multifunkcjonalnymi rozwiązaniami, które będą nakierowane na wszystkie cele naraz i na żaden konkretnie. Analitycy dokonają badania konkretnych danych, które przede wszystkim pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoją własną markę. Bazując na skończonym zbiorze wartościowych danych, przedstawią Ci, w jaki sposób funkcjonuje rynek, jakie możliwości stoją przed Twoim biznesem oraz, przede wszystkim, realizacja którego celu na danym etapie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa jest najbardziej istotna.

Pomoc w organizacji zespołu po stronie klienta

Praktycznie zawsze stronę klienta reprezentuje grupa osób, które w taki lub inny sposób są powiązane z realizacją projektu oraz które mogą odczuć wpływ zaistnienia nowego oprogramowania. Wszyscy zainteresowani dzielą się na biernych i aktywnych. Aktywni, czyli zwykle osoby zlecające projekt, są świadomi swojego uczestnictwa w jego realizacji. Bierni to Ci, którzy znajdują się pod wpływem projektu, ale nie przyczynią się do charakteru realizacji, przebiegu prac oraz ostatecznego kształtu produktu. Jednym z najistotniejszych zadań analityków biznesowych jest określenie struktury zespołu po stronie klienta oraz przeprowadzenie właściwej komunikacji pomiędzy nimi. To właśnie na drodze analizy biznesowej następuje delegacja zadań. Zespół po stronie interesariuszy musi znać swoje cele i pozostać na nich skupiony, musi wiedzieć, jakie stoją przed nim zadania, a kierownik zespołu powinien sprawnie organizować pracę i strategię, tak by wszystko przebiegło terminowo. Stąd też analiza biznesowa stoi przed zadaniem analizy i oceny kompetencji interesariuszy i rozdysponowania zadań w taki sposób, by zoptymalizować działania poszczególnych grup. Pozwoli to w dalszej perspektywie uniknąć konfliktów i nadać realizacji projektu właściwe tempo i wydajność.

Zebrane wymagania funkcjonalne i jakościowe

Analitycy biznesowi z Investcore pomogą Ci określić i zebrać wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (jakościowe) Twojego produktu. Wskażą, w jaki sposób system ma się zachowywać, jakie funkcje spełniać i jaką przybrać formę, by sprawdzić się w realiach rynkowych. Wymagania funkcjonalne dotyczą bezpośrednio ścisłego przeznaczenia systemu, czyli tego, jak produkt m się zachowywać, jakie spełniać funkcje i jakie przekazywać wyniki. Zamyka się w nich więc esencjonalne przeznaczenie oprogramowanie: ma wykonać konkretne funkcje, by zrealizować określony cel. Wymagania jakościowe z kolei to wszystkie te, które wykraczają poza funkcjonalne. Dotyczą one m. in. bezpieczeństwa, dokładności obliczeń, zgodności z obowiązującymi standardami, podatności na awarie i występowanie błędów, ale także tego, komu dedykowany jest system i w efekcie, jak prosty w obsłudze ma być, jego efektywność w czasie rzeczywistym czy, jak duże powinien posiadać możliwości adaptacyjne w nowym środowisku. Do zadań analityków należy także charakterystyka ograniczeń, czyli sprawdzenie, jakie czynniki definiują granice przestrzeni poszukiwania sposobów na rozwiązanie problemu.

Dekompozycja funkcjonalna

Analitycy z Investcore opracują dla Twojego oprogramowania dekompozycję funkcjonalną, która dzięki rozbiciu wymagań, celów i systemów na mniejsze całości pomoże określić właściwy przebieg procesów realizacji Twojego projektu. Ponieważ rozwiązanie jest sumą wszystkich współistniejących komponentów, rozbicie każdego z nich na części pierwsze i dokładne przyjrzenie się tym częściom, pozwoli nam dokładnie zrozumieć istotę projektu, jego mocne i słabe strony. W ramach dekompozycji funkcjonalnej dokonujemy zamodelowania domeny i procesów biznesowych w postaci blokowej, co pozwala prześledzić działanie projektu krok po kroku. Dzięki tej metodzie na analiza biznesowa pozwala nam dostrzec nawet nieoczywiste zależności między poszczególnymi elementami systemu, a także przewidzieć i opisać przypadki użycia.

Case Studies

Zobacz projekty, które przygotowaliśmy dla naszych Klientów. Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi przykładami interface’ów zaprojektowanych przez specjalistów UX i UI z Investcore poprzedzone dokładną analizą biznesową. Każdy produkt to dla nas jednostkowe, niepowtarzalne doświadczenie, dlatego design oprogramowania i dobór detali za każdym razem są innowacyjne i wyjątkowe.

Analiza biznesowa – czy warto?

Bezwzględnie warto, ponieważ wyłącznie analiza biznesowa stanowi gwarancję, że zespół realizujący projekt odpowie dokładnie na potrzeby klienta i bez przeszkód zrozumie jego zamysł. Proces pozwoli Ci uzyskać szereg korzyści, z czego najważniejsze to:

 • Produkt dedykowany bezpośrednio wartościom oraz sprecyzowanym celom Twojej firmy – dzięki skrupulatnemu badaniu przeprowadzonemu przez analityków, obejmującemu realia rynku, możliwości i ograniczenia Twojego biznesu, wymagania funkcjonalne i jakościowe, a także dzięki przedstawieniom graficznym poszczególnych elementów systemu możliwe będzie pełne zrozumienie istoty koncepcji produktowej. Odpowiednie analizy danych i kontekstu rynkowego dadzą podstawę pod realistyczny projekt oprogramowania, a jego zamodelowanie w formie graficznej zminimalizuje ryzyko nieporozumień pomiędzy Twoim zespołem a zespołem dokonującym produkcji.
 • Wsparcie wykwalifikowanego zespołu analityków – w Investcore zatrudniamy osoby, które od lat zajmują się analityką biznesową. Doskonale wiedzą, jakie systemowe i bardziej miękkie, jakościowe kwestie należy poruszyć i zbadać, by Twoje oprogramowanie sprostało wyzwaniom stojącym przed Twoim przedsiębiorstwem. Orientują się perfekcyjnie w realiach rynku, aspiracjach i charakterystykach grup odbiorczych. Doświadczenie, które posiadają powoduje, że bez problemu rozpoznają wrażliwe punkty koncepcji, które w trakcie produkcji mogą generować trudności i konflikty. Wiedzą, jak przeprowadzić analizę procesu budowy oprogramowania i związanych z nią procesów biznesowych, by nie pozostawić żadnych niedomówień i by na drodze komunikacji Twojego zespołu i zespołu stojącego po stronie produkcji nie zaistniały kwestie wymagające dodatkowych wyjaśnień.
 • Przewaga konkurencyjna – niektóre firmy, wdrażając nowe oprogramowanie rezygnują z analizy biznesowej w pełnym znaczeniu tego pojęcia. Niekiedy decydują się na bardzo okrojoną jej formę lub niestety pomijają ją zupełnie. Na danym etapie takie rozwiązanie wydaje się oszczędnością pieniędzy, ponieważ, po co analizować coś, co zna się najlepiej, czyli realia własnej branży czy możliwości własnego przedsiębiorstwa. Jednak jest to pułapka myślenia. Właśnie pod latarnią bywa najciemniej. Niedopowiedzenia, pytania pozostawione bez odpowiedzi, niedostatek danych lub założenia bez pokrycia w badaniach mogą stanowić słaby punkt nawet najlepiej zrealizowanego oprogramowania i sprawiać, że zwyczajnie nie dostarczy ono oczekiwanych wyników lub nie w pełni wykorzysta swój potencjał. Dlatego firmy decydujące się na dogłębną analizę biznesową, powierzające ją profesjonalistom, na tle konkurencji odnoszą najbardziej satysfakcjonujące wyniki. To dlatego, że zyskują komplet wartościowych informacji na temat tego, które drogi rozwoju firmy są warte eksploatacji, a które na danym etapie mogą nie mieć znaczącego wpływu na realizację stawianych przed marką celów.
 • Skonkretyzowane cele – właśnie cele są kolejnym punktem, na którym skupia się analiza biznesowa. To dlatego, że analitycy na drodze badań mogą przekonać się, które z nich na dany moment są dla twojej firmy najistotniejsze i realizacja których z nich sprawi, że Twoja marka otworzy się na nowe możliwości biznesowe. Dobrze określony cel biznesowy to taki, który nie tylko realnie przyczyni się do wzrostu zysku, ale także taki, który, jeśli zostanie pomyślnie zrealizowany, poszerzy perspektywy Twojego biznesu.
 • Zorganizowany zespół – analitycy biznesowi nie zajmują się wyłącznie okolicznościami, w jakich Twoja firma funkcjonuje w branży. Ich zadaniem jest także określenie i rozdysponowanie zadań w Twoim zespole, ustanowienie struktury komunikacyjnej, która nie będzie spowalniać pracy nad projektem. Powierzając analizę biznesową w ręce profesjonalistów z Investcore otrzymujesz więc nie tylko wiedzę, ale także zyskujesz pewność, że każdy członek zespołu zarówno po stronie produkcji, jak i w Twojej firmie dokładnie poznał zakres powierzonych mu obowiązków.
 • Oszczędność środków i zasobów – jeden z najskuteczniejszych sposobów, by doprowadzić do oszczędności kosztów i zasobów to właśnie analiza biznesowa. Dobrze przeprowadzona nie pozostawia miejsca na wątpliwości i niedomówienia. Dzięki temu na etapie produkcji komunikacja między zespołami przebiega bez zarzutu. Minimalizacji ulegają także obszary, w których mogą wystąpić konflikty oraz błędy. Powoduje to, że w całościowym ujęciu proces wdrożenia nowego oprogramowania jest tańszy i nie wymaga poświęcania dodatkowych środków na ewentualne poprawki i zmiany.

Analiza biznesowa – jakie są koszty?

Cały projekt, w tym czas i harmonogram pracy analityków, jest wyceniany indywidualnie. Warto pamiętać, że dobrą praktyką jest zaangażowanie analityka na cały czas trwania projektu. Dzięki temu po przeprowadzeniu początkowej analizy biznesowej może on czuwać nad realizacją wymagań i reagować na wszelkie zmiany w projekcie. Aby dowiedzieć się więcej na temat samej analizy i poznać przybliżony koszt przedsięwzięcia zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnej konsultacji, którą możesz umówić telefonicznie lub przy pomocy formularza. Ekspert z Investcore odpowie na wszystkie Twoje pytania, przedstawi metody naszej pracy, wysłucha Twojej koncepcji i doradzi najbardziej korzystne opcje rozwiązania problemu.

Porozmawiajmy o Analizie biznesowej

Jeżeli potrzebujesz wsparcia analitycznego dla Twojego projektu, przedstaw nam swoje pomysły. Przeprowadzona przez naszych specjalistów analiza biznesowa pozwoli zgromadzić Twoje wymagania, przełożyć je na język funkcjonalności systemu i zaproponować najodpowiedniejszy model systemu do dalszej realizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pracujemy, w jakim zakresie możemy Ci pomóc z realizacją Twojego projektu lub porozmawiać o szacunkowych kosztach przedsięwzięcia, czy dalszych drogach rozwoju dla Twojego biznesu skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z ekspertem Investcore. Umów termin rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

"*" oznacza pola wymagane

*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Analiza biznesowa – co to jest?

W Investcore, przy każdym projekcie IT oferujemy Ci wsparcie analityków biznesowych. Wynika to z tego, że analiza biznesowa to przedsięwzięcie łączące w sobie zarówno pozyskiwanie, systematyzowanie i analizę danych, jak i strategię dla biznesu budowaną na tej podstawie. Jest to więc badanie danych w celu odkrycia trendów rynkowych, insightu grupy docelowej i sformułowania wniosków dotyczących najkorzystniejszych kierunków dalszego rozwoju biznesu. Analizę biznesową (business intelligence) należy odróżnić od analityki biznesowej (business analytics). Choć te dwa pojęcia są ze sobą powiązane, to jednak analiza danych dostarcza więcej odpowiedzi dotyczących sytuacji Twojego projektu na rynku. Jest więc szerszym pojęciem od analityki biznesowej, gdyż oprócz opracowania danych uwzględnia również ich przeszły, obecny i prognozowany kontekst.

Analityk biznesowy – zadania

Co więcej analitycy biznesowi stoją po stronie klienta. Mówią jego głosem, pogłębiając wiedzę zespołu zaangażowanego w proces tworzenia oprogramowania (UX i UI designerów, konsultantów, testerów i programistów), a także samych zainteresowanych, czyli osoby decyzyjne w zespole firmy zlecającej budowę software’u na temat możliwości osiągnięca konkretnych celów biznesowych. Analitycy dysponują najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, czyli pozyskanym z rozmysłem, w konkretnym celu pakietem danych.

Potęga danych – buduj strategię na mocnych fundamentach

Tylko i wyłącznie przy pomocy wartościowych danych jesteśmy w stanie dowiedzieć się, kim są osoby, do których kierujesz swoje aplikacje, jak Twoje oprogramowanie funkcjonuje na rynku branży, czy spełnia swoje zadania, czy odpowiada na potrzeby grupy użytkowników, czy zachęca nowych, w jaki sposób możemy zmaksymalizować płynące z niego korzyści, jakie rozwiązania proponuje użytkownikom konkurencja, czy warto się na nich wzorować, czy potrzebny jest innowacyjny, silnie wyróżniający się produkt oraz dlaczego, jeśli tak jest, użytkownicy wybierają konkurencyjne produkty zamiast Twojego. Wszystkie te kwestie mają jedno zadanie: stanowią podstawę do stworzenia realistycznej strategii i dookreślonego w każdym szczególe planu biznesowego.

Analiza biznesowa – jak zoptymalizować wydatki?

To właśnie analiza biznesowa nadaje kierunek przyszłym działaniom. Dla analityków najważniejsza jest Twoja marka, to na niej skupiają całą swoją uwagę. Dzięki temu w kolejnych etapach projektu unikniesz propozycji i prób wdrożenia niekiedy kuszących i bardzo ciekawych rozwiązań, które jednak nie będą trafiać w punkt, jeśli chodzi o realia Twojej branży i rzeczywiste korzyści, których potrzebujesz.

Analiza biznesowa – co zyskasz?

Przeprowadzona przez wyspecjalizowanych w tym temacie ekspertów analiza biznesowa daje Ci możliwość przygotowania mocnego fundamentu pod budowę systemu informatycznego. Najważniejsze efekty pracy analityków to:

 • Pogłębienie wiedzy o przyszłych użytkownikach oprogramowania i ich motywacjach – w budowie oprogramowania, w końcu zawsze na pierwszy plan wychodzi finalny użytkownik. W końcu to właśnie on będzie korzystał z gotowego systemu, podejmował interakcję z nim i to przede wszystkim od niego zależy, czy produkt wypełni swoje zadania. Dlatego zadaniem analityków jest poznać użytkowników, określić ich motywacje, podzielić ich na grupy i przedstawić je w usystematyzowany sposób. Właściciele biznesów, którzy chcą czerpać wymierne korzyści ze swoich działań muszą przede wszystkim posiadać dogłębną wiedzę o swoich odbiorcach. Pomożemy Ci to osiągnąć!
 • Pozyskanie opartej na jakościowych danych wizję dalszego rozwoju Twojego biznesu – to bardzo ważne, ponieważ projekt, który chcesz zrealizować stanowi zwykle klucz do kolejnych przedsięwzięć. W rezultacie analiza biznesowa pozwoli Ci to dostrzec, wskaże kierunki, w których warto szukać dodatkowych korzyści, co z kolei pozwoli Ci odkryć perspektywy i wyzwania stojące przed Twoją firmą. Mówiąc krótko, pomożemy Ci spojrzeć na Twój produkt nie tylko jako na finalne rozwiązanie, ale także jak na element, który będzie stanowił podstawę do kolejnych przedsięwzięć oraz jak na etap, którego zakończenie nie jest celem samym w sobie, ale punktem, z którego w przyszłości możesz wyprowadzić dalsze drogi rozwoju swojej marki.
 • Uzyskanie wzrostu zysków i minimalizacji nieefektywności – poznanie wymagań oraz ograniczeń w obszarze realizacji konkretnych celów skutkuje możliwością reorganizacji bieżących działań. Dzięki analizie biznesowej możesz dowiedzieć się, które obszary funkcjonowania Twojej marki nie przynoszą oczekiwanych zysków i zweryfikować nieefektywne przestrzenie, przebudować je w taki sposób, by spełniały swoje zadania w zoptymalizowanym trybie. Dzięki włączeniu do pracy zespołu analityków zyskujesz niezbędną wiedzę, a ona z kolei jest najwyższą walutą. Kontekst, do którego odnosi się analiza biznesowa to całość środowiska, w jakim funkcjonuje Twoja firma, ale także struktury w jej wnętrzu, dlatego proces ten jest nieocenionym wsparciem na etapie redefinicji konkretnych działań i założeń.
 • Identyfikacja rynkowych trendów – analiza trendów pozwoli zderzyć istniejące koncepcje z rzeczywistością. Daje odpowiedzi na pytania, w którą stronę będzie rozwijała się branża, w której działasz, czego oczekują odbiorcy, jakie nowoczesne rozwiązania są pożądane w innowacyjnych oprogramowaniach, co w tym zakresie robi konkurencja, jak szybko będą następować istotne zmiany na rynku. Wszystko to ma znaczenie podczas określania celów. Chcemy, by Twój software nie tylko był wpisany w najnowsze potrzeby konsumentów, ale także by stanowił produkt rozwojowy, który otworzy Twoje przedsiębiorstwo na zmiany i stworzy mu nieograniczone pole możliwości dla przyszłych biznesowych działań.
 • Pewność, że przedstawione wymagania wobec systemu będą spójne i możliwe do zrealizowania – analiza całego biznesowego kontekstu (trendów, oczekiwań odbiorców, możliwości i ograniczeń Twojej firmy, możliwości i ograniczeń technologicznych, pożądanych funkcjonalności, i wielu innych czynników zawartych w zbiorze wartościowych danych pozyskanych podczas badań) zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i pewności, że każdy element realizacji nowego oprogramowania został dokładnie przemyślany i nie ma wśród nich żadnych obszarów, które na etapie produkcji mogą wygenerować konflikty, niejasności i błędy. Budowa produktu poprzedzona analizą biznesową, to proces, w którym nie ma miejsca na niemile niespodzianki. Od samego początku dobrze wiesz, jakie cele zostały sformułowane, jaką formę przyjmie produkt finalny, jakie możliwość dla Ciebie stworzy, czy wymagania nie wykluczają się wzajemnie i nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawnie i bezproblemowo doprowadzić realizację projektu do końca.
 • Poznanie systemu z perspektywy użytkownika poprzez określenie i przetestowanie potencjalnych przypadków użycia – ponieważ, jak już zostało powiedziane, użytkownik końcowy jest najważniejszy, robimy wszystko, by jak najdokładniej przewidzieć jego ruchy, zachowania, reakcje i odczucia. Dlatego modelujemy także przypadki użycia. Tworzymy potencjalne sytuacje, w których mogłaby wystąpić interakcja pomiędzy użytkownikiem a systemem. Pozwala nam to prześledzić działanie oprogramowania z punktu widzenia finalnego odbiorcy, a w efekcie wychwycić błędy i elementy, które mogą wywoływać relację i przyczyniać się do utraty ruchu.
 • Graficzna reprezentacja wymagań i procesów – modele ułatwiają selektywne zrozumienie informacji. Odwzorowują rzeczywistość, upraszczając ją. Właśnie dlatego są idealnym narzędziem w pracy nad nowym oprogramowaniem. Dbamy o to by dostarczyć Ci przejrzyste wykresy, tabele i wizualizacje, ponieważ obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Wizualne opracowania wymagań, celów i analiz minimalizują ryzyko nieporozumień i dają pewność, że Twoje oczekiwania oraz nasze propozycje zostaną odwzorowane w najmniejszym szczególe.

Tworzymy produkty cyfrowe na zamówienie.
Projektujemy, budujemy i skalujemy rozwiązania dla Ciebie.

Python

PHP

React.js

Swift

Java Script

Analiza biznesowa – jak to robimy?

Co istotne, analiza biznesowa to proces, który obraca się wokół Twoich wymagań. Chcemy sprawić, by był on skuteczny, dlatego podzieliliśmy go na następujące etapy:

 • 01
  Zbieranie wymagań

  To analiza biznesowa pozwala ocenić potrzeby Twojego teamu i dokonać podziału zadań. Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o Twoich oczekiwaniach, wartościach i założeniach.

 • 02
  Ustalenie zakresu projektu

  Dobrze przeprowadzana analiza biznesowa wymaga ustalenia dokładnego zakresu prac i działań, w obrębie których będziemy poruszać się w dalszych etapach. Chcemy uchronić Ciebie i siebie przed utratą czasu, dodatkowymi kosztami i błędami, którymi często skutkuje pokusa zrobienia zbyt wielu rzeczy na raz.

 • 03
  Analiza wymagań

  Etap ten to nie to samo, co analiza biznesowa. Stanowi jednak jej istotny element. Właśnie teraz dopracowujemy wymagania we wszystkich szczegółach. Przygotowujemy ich spójną wersję, prezentację przypadków użycia, modele i diagramy

 • 04
  Dokumentacja wymagań

  Sporządzamy dla planowanego systemu dokumentację wymagań zawierającą wnioski, wizualizacje i uzasadnienia, oparte na analizie kompletnego zbioru danych.

 • 05
  Zarządzanie wymaganiami

  Wspieramy zespół na dalszym etapie prac. Aktualizujemy zmieniające się wymagania, reagujemy na zmiany.

01

Zbieranie wymagań

Na początku dokonujemy analizy potrzeb Twojego zespołu oraz dyspozycji zadań. Na tym etapie chcemy jak najlepiej poznać Twoje oczekiwania, wartości, założenie i potrzeby. Będziemy drążyć i formułować mnóstwo pytań, co znacząco ułatwi nam i Twojemu zespołowi dalszą pracę. To tutaj następuje analiza dokumentacji, istniejących systemów, możliwości i ograniczeń. Nieuwzględnienie źródeł może mieć poważne negatywne skutki dla całego projektu, dlatego kategoryzacja wymagań, oczekiwań i celów jest dla nas na pierwszym miejscu. Jesteśmy dla Ciebie, by podjąć rozmowę i usłyszeć Ciebie oraz idee, które są dla Ciebie kluczowe. Wszystko po to, by zbudować spójną wizję tego, co chcesz uzyskać na drodze realizacji oprogramowania.

02

Ustalenie zakresu projektu

Realizacja twojego projektu to dla nas proces dążenia do wspólnie obranego celu. Zbaczanie z drogi i wykraczanie poza przyjęte założenia to strata Twojego czasu i środków. Dlatego w tym punkcie chcemy ustalić dokładny zakres prac i działań, w obrębie których będziemy poruszać się w dalszych etapach. Robimy wszystko by uchronić Ciebie i siebie przed pokusą chwytania zbyt wielu srok za ogon. Skrupulatnie opracowany zakres to klucz do sprawnej i bezusterkowej realizacji oprogramowania, która nie pochłonie więcej zasobów niż powinna. Ustalenie zakresu projektu zagwarantuje nam pewność, że każdy uczestnik przedsięwzięcia będzie dokładnie znał swoje miejsce w nim i wiedział, co ma robić. Jest to także etap, który zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju, ponieważ wszystkie strony potwierdzą, że znają swoje zadania i cele.

03

Analiza wymagań

To etap, w którym pracujemy nad doszczegółowieniem wymagań, możemy zaprosić Ciebie i osoby decyzyjne w projekcie na wspólne warsztaty, by pozyskać konkretną wiedzę domenową niezbędną do wytworzenia precyzyjnej i spójnej dokumentacji wymagań. Jako analitycy przygotujemy zestawienie uspójnionych wymagań, prezentację przypadków użycia, modele i diagramy. Te pomoce oraz przyjazna warsztatowa forma dyskusji i wdrażania zmian sprawią, że zyskamy pełen obraz rzeczywistości, kontekst, w jakim funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo.

04

Dokumentacja wymagań

Celem tego etapu jest sporządzenie dokumentacji, zebranie wymagań dla planowanego systemu. Do kwestii samej dokumentacji podchodzimy bardzo poważnie. Jest to kwintesencja analizy biznesowej, którą po zakończonych pracach otrzymasz od nas, by w każdej chwili móc do niej wrócić i przypomnieć sobie i realizatorom twojego projektu jego niepodważalne i esencjonalne cechy, cele oraz funkcje. To niezwykle istotny zasób, który uchroni Cię przed koniecznością zmian na etapie produkcji oraz przed podejmowaniem wielokrotnie tych samych decyzji. Dokumentacja zawierać będzie wnioski, wizualizacje i uzasadnienia, oparte na analizie kompletnego zbioru danych. Oczywiście jednak nie jest to ostateczna i nienaruszalna wersja. Jeżeli w realizację swojego projektu na stałe włączysz analityków dokumentacja może „żyć” własnym życiem i ewoluować wraz z postępowaniem prac. Dzieje się tak dlatego, że analitycy cały czas zarządzają wymaganiami – patrz poniżej

05

Zarządzanie wymaganiami

Przez cały cykl życia projektu, jako analitycy wspieramy zespół na dalszym etapie prac. Aktualizujemy zmieniające się wymagania, reagujemy na zmiany, i dokonujemy analizy zagadnień, które wynikają w trakcie, realizacji. Dzięki temu produkt, który pozyskujesz w dniu oddania do użytku jest zgodny ze wszystkimi najbardziej aktualnymi standardami.

Porozmawiajmy o Analizie biznesowej

Jeżeli potrzebujesz wsparcia analitycznego dla Twojego projektu, przedstaw nam swoje pomysły. Nasi analitycy zgromadzą Twoje wymagania, przełożą je na język funkcjonalności systemu i zaproponują najodpowiedniejszy model systemu do dalszej realizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pracujemy, w jakim zakresie możemy Ci pomóc z realizacją Twojego projektu lub porozmawiać o szacunkowych kosztach przedsięwzięcia, czy dalszych drogach rozwoju dla Twojego biznesu skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z ekspertem Investcore. Umów termin rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

"*" oznacza pola wymagane

*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Chcesz z nami pracować?

Nasz zespół szybko się rozwija. Cenimy nowe osoby, które do niego dołączają, ponieważ każdy nowy pracownik wnosi nowe świeże spojrzenie i pomysły mogące przysłużyć się rozwiązywaniu złożonych zagadnień. Otwartość, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i łatwość w podejmowaniu inicjatywy to dla nas nadrzędne wartości. Jeśli posiadasz te cechy i chcesz rozwijać się jako specjalista w branży software. Jeżeli posiadasz doświadczenie w obszarze IT, UX lub UI i marzy Ci się praca w zaangażowanym zespole hobbystów, którzy każdy projekt traktują jak nową przygodę i możliwość wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, zostaw nam nasze CV, bo prawdopodobnie jesteś osobą, której szukamy. Zapoznaj się z ofertami pracy poniżej i dołącz do nas w firmie Investcore!

Zarabiaj na poleceniu

Jeżeli sposób, w jaki pracujemy, zyskuje Twoje uznanie i uważasz, że Investcore to firma, której warto powierzyć pracę nad projektem, powiedz o nas zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom. Razem z nami powiększaj liczbę profesjonalnie zrealizowanych produktów sieciowych i osób korzystających z obsługi najlepszej jakości. Chcemy, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło z zadowoleniem uczestniczyć w pracy nad swoimi projektami i uzyskiwać korzyści płynące z oferowanych przez nas wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Poleć nas osobom ze swojego środowiska i uzyskaj atrakcyjne zniżki na realizację swoich projektów w naszym softwarehouse.