Przenieś na górę strony

Wsparcie w projektach NCBRWsparcie i utrzymanie


wsparcie w projektach ncbr

Wsparcie w projektach NCBR – co otrzymasz?

Projekty IT to nie tylko aplikacje na konkretne zamówienia o ściśle sprecyzowanych wymaganiach. To również projekty badawczo-rozwojowe, gdzie liczy się nie tylko wytworzenie oprogramowania, ale także przeprowadzenie badań naukowych i stworzenie innowacji. To właśnie innowacyjność jest jednym z głównych kryteriów, jakie spełniać muszą rozwiązania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W takich projektach głównym elementem są zazwyczaj nie tylko technologie informatyczne, ale także integracja oprogramowania z wieloma innymi obszarami. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam dzisiaj stwierdzić, że znamy sprawdzone i skuteczne sposoby na realizację systemów wspierających innowacyjność, a także na przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, od etapu budowy wniosku projektowego, poprzez dokumentację etapów projektu aż po dokumentację końcową. Współpracując z nami w tym zakresie otrzymasz:

 • Pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego do NCBR rozszerzonego o wytwarzanie systemu informatycznego
 • Doświadczonego partnera do wykonania prac badawczo-rozwojowych w zakresie IT
 • Zespół specjalistów wykwalifikowany w budowie systemów informatycznych i doświadczony w zadaniach B+R
 • Proces projektowy oparty na dostarczaniu efektów zgodnych z kolejnymi poziomami gotowości technologicznej
 • Wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektu

 

W skrócie, w software house Investcore mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych przez NCBR. Dzięki temu wiemy dokładnie, jak przejść przez proces prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania koncepcji, przeprowadzenia badań, a następnie produkcji systemu informatycznego zgodnie z kolejnymi poziomami gotowości technologicznej.

Case Studies

Zobacz projekty, które przygotowaliśmy dla naszych Klientów. Poniżej możesz zapoznać się z wybranymi przykładami interface’ów zaprojektowanych przez specjalistów UX i UI z Investcore. Każdy produkt to dla nas jednostkowe, niepowtarzalne doświadczenie, dlatego design oprogramowania i dobór detali za każdym razem są innowacyjne i wyjątkowe.

Wsparcie w projektach NCBR – czy warto?

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstsze problemy z rozszerzaniem wniosku projektowego o budowę systemu informatycznego związane są z brakiem odpowiedniego partnera doświadczonego w produkcji oprogramowania. Często trudności przysparza także opracowanie i opisanie procesu wytwarzania oprogramowania na poszczególnych poziomach gotowości technologicznej. Jako software house z jasnym i przejrzystym procesem projektowym i bogatym portfolio projektów B+R, jesteśmy w stanie rozwiązać te problemy. Warto z nami współpracować, ponieważ:

 • Jako software house zdejmujemy z pozostałych konsorcjantów odpowiedzialność za budowę systemu informatycznego
 • Potrafimy budować oprogramowanie spełniające warunki poszczególnych poziomów gotowości technologicznej – od modelu, poprzez demonstrator i prototyp aż po docelowy system
 • Na bieżąco współpracujemy i integrujemy nasze prace z produktami pozostałych partnerów projektu, dzięki czemu mogą oni skupić się na swoich zadaniach
 • Służymy wsparciem i pomocą w zakresie technologii informatycznych podczas całego projektu

Wsparcie w projektach NCBR – jakie są koszty?

W przypadku projektów finansowanych przez NCBR wszystkich konsorcjantów obowiązuje harmonogram projektu wraz ze ściśle zdefiniowanymi zadaniami. W związku z tym koszty każdego zadania są różne i zależne od stopnia jego skomplikowania. Wycena poszczególnych zadań i kosztorys prac poszczególnych partnerów projektu stanowi jeden z podstawowych elementów wniosku projektowego.

Dlatego nie jest możliwe wskazanie uogólnionego kosztu, jaki pochłaniają prace badawczo-rozwojowe. Nasz model wyceny zawsze dopasowujemy do stopnia skomplikowania poszczególnych zadań IT, poziomu gotowości technologicznej i wielkości zespołu dedykowanego do projektu.

Porozmawiajmy o wsparciu projektów NCBR

"*" oznacza pola wymagane

*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Wsparcie w projektach NCBR – co to jest?

Wsparcie w projektach NCBR to ogólne pojęcie, które sprowadza się do współpracy w zakresie wspólnego wykonania prac badawczo-rozwojowych w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W przypadku prac w dziedzinie IT takie wsparcie to przede wszystkim budowa systemu informatycznego, który spełnia ściśle określone cele, zdefiniowane we wniosku projektowym.

Jako software house z doświadczeniem, do realizacji tego typu projektów proponujemy specjalny dedykowany proces projektowy. Jego głównym założeniem jest zgodność z poziomami gotowości technologicznej na poszczególnych etapach projektu. Poziomy te określają ściśle jakie efekty i funkcje musi realizować technologia rozwijana w ramach projektu. Właśnie dlatego nasz proces opiera się na innych zasadach niż w przypadku klasycznych aplikacji na zamówienie. Oczywiście, wciąż są w nim obecne niezbędne elementy, takie jak analiza biznesowa i systemowa, projektowanie UX i projektowanie UI, wytwarzanie i testowanie oprogramowania oraz zarządzanie projektem. Jednak w przypadku prac badawczo-rozwojowych przede wszystkim dopasowujemy ten proces do zdefiniowanych we wniosku projektowym zadań, a ponadto skupiamy się na dostarczaniu efektów zgodnych z definicjami kolejnych PGT.

Zaczynamy od koncepcji przyszłego systemu, a następnie tworzymy tzw. proof of concept (PoC), dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie, czy wybrana technologia spełnia określone w projekcie założenia i nadaje się do dalszego rozwoju. Na tym etapie prowadzimy prace badawcze w warunkach laboratoryjnych, w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, aby na koniec etapu dokonać demonstracji prototypu systemu. Kolejne etapy to prace rozwojowe w warunkach operacyjnych, które mają na celu rozbudowę prototypu do wersji docelowej systemu.

Wsparcie w projektach NCBR – co zyskasz?

Realizując projekt badawczo-rozwojowy z Investcore zyskujesz nie tylko konsorcjanta odpowiedzialnego za zadania IT. Zyskujesz także doświadczonego partnera, który umiejętnie i skutecznie doprowadzi do zrealizowania założonych efektów na poszczególnych etapach projektu. Dzięki temu pozostali konsorcjanci będą mogli skupić się na swoich zadaniach, a my dopasujemy nasze rozwiązania tak, aby były kompatybilne z innymi produktami projektu. Wsparcie w projektach NCBR realizowane przez Investcore to:

 • Bezproblemowe rozszerzenie projektu NCBR o wytworzenie systemu informatycznego – pomoc w opracowaniu zadań dotyczących produkcji oprogramowania na poszczególnych poziomach gotowości technologicznej, wycena i opracowanie kosztorysu tych zadań oraz przygotowanie pełnego opisu zadań IT gotowego do umieszczenia we wniosku.
 • Gwarancja dostarczenia produktu końcowego projektu i produktów poszczególnych etapów na czas i zgodnie z założeniami – dedykowany proces projektowy pozwala na wytwarzanie oprogramowania stopniowo, od koncepcji poprzez demonstrator i prototyp aż do docelowego systemu. Nasze podejście uwzględnia nie tylko prace deweloperskie, ale również współpracę analityków biznesowych i systemowych, projektantów UX/UI oraz architekta w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Nad terminowym dostarczeniem wszystkich efektów zgodnie z założeniami czuwa dedykowany do projektu project manager.
 • Realizacja zadań ściśle spełniających kryteria określone we wniosku projektowym – nasz zespół zawsze pracuje według dokładnie rozpisanych i sprecyzowanych zadań. Nasza praca zawsze jest skoordynowana, spójna i zaplanowana, dzięki czemu unikamy błędów i odstępstw od zdefiniowanych wcześniej i potwierdzonych wymagań. W projektach finansowanych przez NCBR realizacja ściśle określonych zadań jest szczególnie ważna, dlatego w tego typu projektach modyfikujemy nasz proces i podporządkowujemy nasze priorytety pod realizację zadań zawartych we wniosku projektowym.
 • Współpraca i wsparcie w zakresie technologii informatycznych na każdym etapie projektu – współpraca z software housem otwiera partnerom naukowym i biznesowym nowe możliwości. Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści, którzy realizują swoje zadania w oparciu o wzajemne zrozumienie, aby powstające rozwiązanie było spójne i zintegrowane ze wszystkimi komponentami projektu. Wiemy, że wspólna realizacja projektu to współpraca na wielu szczeblach i w wielu dziedzinach, dlatego zawsze służymy pomocą i dopasowujemy nasz sposób pracy tak, aby zapewnić jak najlepsze efekty.

Tworzymy produkty cyfrowe na zamówienie.
Projektujemy, budujemy i skalujemy rozwiązania dla Ciebie.

Python

PHP

React.js

Swift

Java Script

Wsparcie w projektach NCBR – jak to robimy?

W projektach finansowanych przez NCBR stosujemy specjalny dedykowany proces projektowy, dopasowany do obowiązujących poziomów gotowości technologicznej. Nadal wykorzystujemy oczywiście narzędzia analizy biznesowej i systemowej, projektujemy interfejsy oraz wytwarzamy i testujemy kod programistyczny. Projekty badawczo-rozwojowe wymagają jednak innego podejścia, w którym szczególny nacisk kładziemy na iteracyjny rozwój powstającego systemu oraz nieustanne badania i testy.

 • 01
  Wniosek projektowy

  Wspieramy w rozszerzeniu wniosku o budowę systemu informatycznego

 • 02
  Koncepcja i badania

  Opracowujemy koncepcję technologii, model systemu i prowadzimy badania

 • 03
  Demonstrator prototypu

  Budujemy i testujemy demonstrator prototypu przyszłego systemu

 • 04
  Prototyp systemu

  Rozwijamy i testujemy prototyp systemu w warunkach rzeczywistych

 • 05
  Docelowy system

  Wdrażamy docelowy system i oddajemy końcową dokumentację

01

Wniosek projektowy

Aby zrealizować projekt finansowany przez NCBR, trzeba jeszcze wygrać konkurs. W Investcore na przestrzeni lat startowaliśmy w dziesiątkach konkursów i wiele z nich zakończyło się wygraną naszych konsorcjów. To pozwoliło nam zdobycie cennego doświadczenia w opracowywaniu wniosków projektowych, zwłaszcza w opisywaniu zadań z zakresu produkcji oprogramowania. Na początku współpracy wspieramy naszych partnerów w zbudowaniu poprawnego wniosku i uzupełnieniu go o budowę systemu informatycznego. Udzielamy też praktycznych wskazówek, jak rozszerzyć projekt o rozwiązania IT w najbardziej efektywny sposób.

02

Koncepcja i badania

Pomimo tego, że wniosek opisuje już wiele szczegółów przyszłego rozwiązania, prace badawczo-rozwojowe zaczynamy, jak zawsze, od koncepcji. Wniosek precyzuje bowiem cel i funkcje rozwiązania, ale nie precyzuje sposobu jego budowy i technologii. I to właśnie od koncepcji technologicznej rozpoczynamy prace, a wraz z nią rozpoczynamy gromadzenie i dokumentowanie wymagań biznesowych. Powstaje w ten sposób model systemu, który następnie można poddawać badaniom naukowym i zależnie od ich wyniku modyfikować koncepcję by ostatecznie ją potwierdzić.

03

Demonstrator prototypu

Na tym etapie wykorzystujemy wyniki badań do opracowania tzw. proof of concept (PoC). To zalążki przyszłej aplikacji, czasami jeszcze niedoskonałe, które mają na celu zweryfikować skuteczność technologii w projekcie. Powstaje w ten sposób demonstrator technologii, który w toku kolejnych prac coraz bardziej zbliża się do wstępnego prototypu przyszłego systemu. Następnie wykonujemy testy w symulowanych warunkach operacyjnych i rozwijamy kolejne wersje, aby umożliwić demonstrację prototypu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

04

Prototyp systemu

Bazując na wnioskach i wynikach testów z poprzedniego etapu, rozwijamy kolejne wersje prototypu systemu. Celem tego etapu jest doprowadzenie do testów w warunkach rzeczywistych. Na tym poziomie zaawansowania prototyp jest już praktycznie działającym systemem, zawierającym wszystkie kluczowe funkcjonalności i realizującym wymagane funkcje, choć jeszcze w wersji alfa. Praca nad rozwojem kodu przebiega iteracyjnie, aby na bieżąco wdrażać poprawki wynikające z testów i doprowadzić system do wersji beta – potwierdzającej badania i pozytywnie przechodzącej przez wszystkie testy.

05

Docelowy system

W tym momencie system jest już praktycznie gotowy do wdrożenia. Po pozytywnym przejściu wszystkich testów i badań możliwe jest docelowe wdrożenie systemu w pełnym zakresie funkcjonalnym. Na tym etapie przygotowujemy także dokumentację końcową projektu, ewentualne instrukcje i wszelkie inne wymagane dokumenty. To także moment, w którym działający produkt jest gotowy do ewentualnej komercjalizacji i sprzedaży.

Jak wybrać formę współpracy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chcesz z nami pracować?

Nasz zespół szybko się rozwija. Cenimy nowe osoby, które do niego dołączają, ponieważ każdy nowy pracownik wnosi nowe świeże spojrzenie i pomysły mogące przysłużyć się rozwiązywaniu złożonych zagadnień. Otwartość, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i łatwość w podejmowaniu inicjatywy to dla nas nadrzędne wartości. Jeśli posiadasz te cechy i chcesz rozwijać się jako specjalista w branży software. Jeżeli posiadasz doświadczenie w obszarze IT, UX lub UI i marzy Ci się praca w zaangażowanym zespole hobbystów, którzy każdy projekt traktują jak nową przygodę i możliwość wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, zostaw nam nasze CV, bo prawdopodobnie jesteś osobą, której szukamy. Zapoznaj się z ofertami pracy poniżej i dołącz do nas w firmie Investcore!

Zarabiaj na poleceniu

Jeżeli sposób, w jaki pracujemy, zyskuje Twoje uznanie i uważasz, że Investcore to firma, której warto powierzyć pracę nad projektem, powiedz o nas zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom. Razem z nami powiększaj liczbę profesjonalnie zrealizowanych produktów sieciowych i osób korzystających z obsługi najlepszej jakości. Chcemy, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło z zadowoleniem uczestniczyć w pracy nad swoimi projektami i uzyskiwać korzyści płynące z oferowanych przez nas wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Poleć nas osobom ze swojego środowiska i uzyskaj atrakcyjne zniżki na realizację swoich projektów w naszym softwarehouse.