Przenieś na górę strony

ProjektyZapytania ofertowe

Wynik zapytania ofertowego nr 1/09/2021/MILGEOMED

Warszawa, dnia 29.09.2021

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 14.09.2021 na Zakup usług specjalistycznych niezbędnych do weryfikacji modelu struktur danych i architektury informacji systemu informatycznego MCZA dla optymalnego doboru rozwiązań w zakresie silników baz danych zgodnych z uwarunkowaniami technologicznymi oraz wymaganiami niefunkcjonalnymi w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne złożono trzy oferty.

Za najkorzystniejszą w w/w postępowaniu uznana zostało oferta Wykonawcy:

SPEEDNET SP. ZO.O.

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Nazwa(firma) i adres Wykonawcy:

SPEEDNET SP. ZO.O.

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

  • Łączna cena netto: 140 000,00
  • Termin płatności: 90 dni
  • Suma otrzymanych punktów: 100 pkt

Wynik zapytania ofertowego nr 1/06/2021/MILGEOMED

Warszawa, dnia 25.06.2021

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 01.06.2021 na Konsultacje w zakresie budowy właściwego stosu technologicznego zapewniającego właściwą budowę modelu architektury podsystemów i komponentów systemu informatycznego MCZA dla zidentyfikowanych uwarunkowań technologicznych w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne” złożono trzy oferty.

Za najkorzystniejszą w w/w postępowaniu uznana zostało oferta Wykonawcy:

SPEEDNET SP. ZO.O.

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Nazwa(firma) i adres Wykonawcy:

SPEEDNET SP. ZO.O.

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

  • Łączna cena netto: 172 500,00
  • Termin płatności: 90 dni
  • Suma otrzymanych punktów: 100 pkt