Przenieś na górę strony

Kancelarianiejawna

Informacje niejawne

Nasza firma posiada system do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, NATO Restricted, Restreint UE/EU Restricted zarówno w formie papierowej, w Kancelarii niejawnej, jak i elektronicznej, na Akredytowanym Stanowisku Komputerowym. W firmie powołany został Kierownik przedsiębiorcy oraz pion ochrony w składzie:

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  • Kierownik kancelarii niejawnej
  • Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • jak również – poza pionem ochrony – Administrator systemu teleinformatycznego.

Powyższe osoby posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również ukończyły specjalistyczne szkolenia w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych ABW oraz w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.

Pracownik ochrony rozmawia przez telefon

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Pracownicy ci otrzymali również, na czas zatrudnienia w naszej firmie, upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, NATO Restricted, Restreint UE/EU Restricted, wydane przez Kierownika przedsiębiorcy.

Programista pracujący w ciemności

Jesteśmy gotowi do podjęcia prac wiążących się z dostępem do informacji niejawnych
o klauzuli Zastrzeżone, NATO Restricted, Restreint UE/EU Restricted. Posiadamy również aktualny wykaz osób zatrudnionych w naszej firmie, które mogą realizować prace z dostępem do informacji niejawnych.

Kancelaria Niejawna

Adres naszej Kancelarii niejawnej, umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, NATO Restricted, Restreint UE/EU Restricted:

Kancelaria Niejawna Investcore Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bysławska 82/403A

04-993 Warszawa

Zapraszamy do kontaktu.