Project ManagerOpisy stanowisk

analityk biznesowy

Kim jest project manager?

Project Manager w braży IT jest osobą odpowiedzialną za kierowanie projektami informatycznymi, których celem jest realizacja określonych celów biznesowych lub technicznych. Oczywiście, konkretne obowiązki Project Managerów w IT zależą od wielu czynników, takich jak rozmiar i złożoność projektu, specyfikacja branży i zakresu prac, a także preferencje danego pracodawcy. Jednak wszystkie jego zadania mają na celu zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z planem, budżetem i harmonogramem, a także spełnia wymagania klienta i standardy jakości.

Co musisz umieć na poszczególnych poziomach?

Junior Project Manager

 • Asystowanie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, takiej jak plan projektu, harmonogram, raporty postępów, lista zadań itp.
 • Pomoc w monitorowaniu postępów projektu, w tym zbieranie informacji o czasie pracy i kosztach
 • Asystowanie w zarządzaniu ryzykiem projektu poprzez identyfikowanie, analizowanie i przypisywanie priorytetów ryzykom
 • Wspieranie koordynacji zespołu projektowego i komunikacji między zespołem a interesariuszami projektu

Mid-level Project Manager

 • Planowanie projektu, w tym ustalanie celów projektu, określanie zakresu prac, tworzenie harmonogramu i budżetu oraz zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Zarządzanie zespołem projektowym, w tym koordynacja pracy, nadzór nad postępami i efektywnością pracy, identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z pracą zespołu
 • Kontrolowanie jakości pracy projektowej, w tym zapewnienie zgodności z wymaganiami klienta i standardami branżowymi
 • Zarządzanie budżetem projektowym i kontrolowanie kosztów, w tym monitorowanie wydatków, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem finansowym projektu
 • Komunikacja z interesariuszami projektu, w tym klientem, zespołem projektowym i innymi działami w firmie

Senior Project Manager

 • Planowanie strategii projektowej, w tym określenie celów biznesowych projektu i strategii, opracowanie planu projektowego i ustalenie harmonogramu prac
 • Zarządzanie złożonymi projektami, w tym koordynacja wielu zespołów projektowych i/lub projektów naraz
 • Zarządzanie zmianami, w tym identyfikowanie, analizowanie i zarządzanie zmianami w zakresie projektu oraz ocena wpływu zmian na harmonogram, budżet i cele projektu
 • Zarządzanie relacjami z klientem i interesariuszami projektu, w tym negocjowanie umów i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie programami i portfelami projektów, w tym koordynacja różnych projektów w celu osiągnięcia celów strategicznych firmy

Podstawowe zadania project managera

01

Planowanie projektu

Project Manager jest odpowiedzialny za opracowanie planu projektu, w którym określa cele projektu, zakres prac, harmonogram, budżet oraz ryzyka związane z projektem. Taki plan działań stanowi później wkład do roadmapy projektu, dzięki której możliwe jest efektywne prowadzenie dalszych prac projektowych.

02

Zarządzanie zespołem

Project Manager koordynuje pracę zespołu projektowego, monitoruje postępy prac i wyzwania, które się pojawiają oraz podejmuje decyzje dotyczące kierunku dalszych działań. Stanowi wsparcie dla całego zespołu pracującego nad projektem, rozwiązuje ewentualne problemy i udrożnia komunikację.

03

Kontrola jakości

Project Manager monitoruje jakość pracy zespołu projektowego oraz zgodność z ustalonymi standardami i wymaganiami. Chodzi tu nie tylko o standardy obowiązujące w firmie, ale także wymagania stawiane przez klienta. Kontrola jakości jest możliwa dzięki cyklicznym spotkaniom projektowym, takim jak daily standupy, spotkania review, retrospektywy i planningi.

04

Zarządzanie ryzykiem

Project Manager identyfikuje, analizuje i zarządza ryzykami związanymi z projektem, aby zmniejszyć negatywne skutki i zminimalizować wpływ na projekt. Jego rolą jest aktywne śledzenie postępów projektu, dostrzeganie problemów i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. To właśnie project manager powinien posiadać umiejętność wychwytywania potencjalnych niebezpieczeństw i w razie wątpliwości zmieniać kolejność zadań, modyfikować ich priorytety oraz odpowiednio koordynować pracę członków zespołu.

05

Dbałość o komunikację

Project Manager jest odpowiedzialny za komunikację z interesariuszami projektu, w tym z klientem, zespołem projektowym i innymi działami w firmie. Jest osobą, która spina wszystkie zaangażowane w projekt osoby, w szczególności występując jako pierwsza linia kontaktu z klientem i zewnętrznymi współpracownikami. Project manager organizuje i koordynuje również spotkania projektowe oraz warsztaty.

06

Budżetowanie i kontrola kosztów

Project Manager monitoruje wydatki projektowe oraz budżet projektu i podejmuje decyzje w celu zapewnienia, że projekt jest realizowany zgodnie z planem i budżetem. Współpracuje w tym celu z kadrą zarządzającą firmą, w tym CFO. Wszystko to wymaga sprawnego posługiwania się harmonogramem i roadmapą projektu.

07

Analiza postępów projektu

Do obowiązków project managera należy także przygotowywanie cyklicznych raportów podsumowujących pracę zespołu. Project Manager monitoruje postęp projektu i raportuje o nim zarządowi firmy oraz interesariuszom projektu, aby mogli oni zapoznać się z aktualnym stanem prac.

Zapisz się na newsletter HR

Aktywnie poszukujesz pracy, ale w tej chwili nie ma u nas dla Ciebie stanowiska? Bądź na bieżąco i zapisz się na newsletter HR. Raz w miesiącu będziemy wysyłać Ci informacje o aktualnych ofertach pracy. Nie spamujemy, Twój adres email wykorzystamy tylko w tym celu.