Wynik zapytania ofertowego nr 1/06/2022/MILGEOMED

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Usługi programistyczne niezbędne do zbudowania określonych w zadaniu funkcjonalności podsystemów IT wchodzących w skład ostatecznej wersji demonstratora systemu informatycznego MCZA. Wykonanie oraz opracowanie w dokumentacji technicznej niezbędnych poprawek Systemu MCZA” w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020  ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. :„Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne”  nie wpłynęła żadna oferta, tym Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnia zapytanie ofertowe nr 1/06/2022/MILGEOMED.

Warszawa, dnia 16.06.2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Usługi programistyczne niezbędne do zbudowania określonych w zadaniu funkcjonalności podsystemów IT wchodzących w skład ostatecznej wersji demonstratora systemu informatycznego MCZA. Wykonanie oraz opracowanie w dokumentacji technicznej niezbędnych poprawek Systemu MCZA” w ramach projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020  ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. :„Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne”  nie wpłynęła żadna oferta, tym Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnia zapytanie ofertowe nr 1/06/2022/MILGEOMED.