Analityk biznesowyOpisy stanowisk

analityk biznesowy

Kim jest analityk biznesowy?

Analityk biznesowy w branży IT to specjalista, który pomaga w analizie, projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami informatycznymi. Jego zadaniem jest zapewnienie, że systemy informatyczne spełniają wymagania biznesowe przedsiębiorstwa lub organizacji, dla których pracuje. Działa na granicy między dziedziną biznesu a technologią, tłumacząc potrzeby biznesowe na wymagania techniczne i zapewniając, że systemy informatyczne są zgodne z wymaganiami biznesowymi.

Co musisz umieć na poszczególnych poziomach?

Junior Analityk Biznesowy

 • Zrozumienie podstawowych pojęć związanych z analizą biznesową i rozwojem oprogramowania
 • Zdolność do gromadzenia i przetwarzania danych
 • Umiejętność pisania prostych dokumentów wymagań biznesowych
 • Podstawowe umiejętności w obsłudze narzędzi do analizy biznesowej i projektowania

Mid-level Analityk Biznesowy

 • Znajomość zaawansowanych pojęć związanych z analizą biznesową i rozwojem oprogramowania
 • Umiejętność gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych w celu identyfikacji problemów biznesowych i wskazania rozwiązań
 • Bardziej zaawansowane umiejętności pisania dokumentów wymagań biznesowych i projektowych
 • Znajomość narzędzi do analizy biznesowej i projektowania, takich jak BPMN, UML, ERD i innych

Senior Analityk Biznesowy

 • Ekspertyza w dziedzinie analizy biznesowej, projektowania systemów i zarządzania projektem
 • Umiejętność zarządzania złożonymi projektami i koordynowania zespołów analityków biznesowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i mentoringu innych analityków biznesowych
 • Bardzo dobra znajomość najnowszych narzędzi, technologii i trendów w dziedzinie analizy biznesowej i rozwoju oprogramowania
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się ze wszystkimi interesariuszami projektu, w tym z decydentami biznesowymi, deweloperami i testerami
 • Umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka i zarządzania nim w projektach o dużej skali
 • Umiejętność prowadzenia badań rynkowych, analizy trendów i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i osiągania konsensusu w kwestiach biznesowych i technicznych

Podstawowe zadania analityka biznesowego

01

Identyfikowanie interesariuszy projektu i pozyskiwanie wymagań

Analityk biznesowy musi zidentyfikować wszystkie osoby lub organizacje, które są zainteresowane projektem, aby w pełni zrozumieć wymagania biznesowe i cele projektu. Ponadto, musi pozyskać informacje od użytkowników końcowych i interesariuszy projektu w celu zrozumienia potrzeb biznesowych i wytycznych dotyczących projektu.

02

Definiowanie i analiza wymagań biznesowych

Na podstawie zebranych informacji analityk biznesowy definiuje wymagania biznesowe i tworzy listę funkcjonalności, które powinny być uwzględnione w projekcie. Następnie, analizuje zebrane wymagania, aby upewnić się, że są one zgodne z celami biznesowymi i można je zrealizować w projekcie.

03

Dokumentowanie wymagań i dostosowywanie sposobu przekazywania wymagań

Analityk biznesowy dokumentuje zebrane wymagania, aby umożliwić zespołowi projektowemu i innym interesariuszom projektu ich zrozumienie i zapewnienie zgodności projektu z wymaganiami biznesowymi. W ramach dostosowywania sposobu przekazywania wymagań, analityk biznesowy musi umieć dobrać sposób przekazywania wymagań do potrzeb użytkowników końcowych i innych interesariuszy projektu, aby umożliwić ich lepsze zrozumienie.

04

Walidacja wymagań i wspieranie zespołu w wyznaczaniu priorytetów wymagań

Na tym etapie analityk biznesowy sprawdza, czy zebrane wymagania są zgodne z potrzebami biznesowymi oraz czy są technicznie wykonalne. Ważne jest również to, aby analityk biznesowy wspierał zespół projektowy w określaniu, które wymagania są najważniejsze dla projektu, aby umożliwić skuteczne planowanie i zarządzanie projektem.

05

Zarządzanie wymaganiami i planowanie strategii

Analityk biznesowy zarządza wymaganiami projektowymi, w tym ich zmianami i aktualizacjami, aby zapewnić zgodność projektu z wymaganiami biznesowymi. Nie mniej istotne jest także planowanie podejścia do wymagań. Analityk powinien umieć zaplanować strategię i podejście do zbierania, analizy, dokumentowania i zarządzania wymaganiami. Ułatwia to ich skuteczne wdrożenie i realizację projektu zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Zapisz się na newsletter HR

Aktywnie poszukujesz pracy, ale w tej chwili nie ma u nas dla Ciebie stanowiska? Bądź na bieżąco i zapisz się na newsletter HR. Raz w miesiącu będziemy wysyłać Ci informacje o aktualnych ofertach pracy. Nie spamujemy, Twój adres email wykorzystamy tylko w tym celu.